Z uchwalonego dopiero co zwolnienia skorzystają tylko nieliczni. Nowa preferencja w podatku dochodowym będzie obwarowana licznymi warunkami.
Chodzi o zwolnienie z PIT, które ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Wprowadza je nowelizacja uchwalona przez Sejm 9 sierpnia br. (druk sejmowy nr 3580). Czeka ona teraz na rozpatrzenie przez Senat.
Zwolnienie z PIT dla marynarzy ma zachęcić ich do pływania pod europejskimi banderami. W efekcie będzie dotyczyć tylko dochodów marynarzy uzyskiwanych z pracy na statkach pływających pod banderą państw Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.