Możliwość składania wspólnych zeznań podatkowych po 30 kwietnia nie dotyczy dochodów uzyskanych przed 2018 r. – wyjaśniło Ministerstwo Finansów w objaśnieniach z 18 stycznia 2019 r.
Mają one wyłącznie charakter informacyjny, bo nie ma w nich wzmianki o wydaniu ich na podstawie art. 14a par. 1 pkt 2 ordynacji podatkowej. Przepis ten umożliwia ministrowi finansów wydanie z urzędu ogólnych objaśnień podatkowych. Tylko zastosowanie się do takich objaśnień daje podatnikowi ochronę.
Objaśnienia dotyczą skutków uchylenia ust. 10 w art. 6 ustawy o PIT. Przepis ten został uchylony 1 stycznia 2019 r. nowelizacją z 23 października 2018 r. (Dz.U. poz. 2159). Oznacza to, że preferencyjne rozliczenie się z PIT przez małżonków, wdowy i wdowców albo osoby samotnie wychowujące dzieci nie jest już uzależnione od terminu złożenia wniosku w tej sprawie (wniosek składa się bezpośrednio w zeznaniu podatkowym).
Nowe zasady mają zastosowanie już do dochodów za 2018 r. Tak więc podatnicy składający zeznanie za 2018 r. będą mogli rozliczyć się wspólnie z małżonkiem (dzieckiem) także wówczas, gdy wniosek o preferencyjne rozliczenie złożą po 30 kwietnia 2019 r. Ministerstwo zastrzegło, że zmiany tej nie można stosować do dochodów za 2017 rok i lata wcześniejsze.