Dziś inaugurujemy doroczne Europejskie Forum Biznesu. W tym roku pod hasłem „Jak wygrać z kryzysem?” spotykamy się online w naszych serwisach internetowych forumbiznesu.pl i najwyzszajakoscqi.pl, na naszej stronie na Facebooku i kanale YouTube. Tegoroczne debaty, rozmowy i wystąpienia eksperckie poświęcone są w dużej mierze zagadnieniom optymalnego zarządzania firmami i instytucjami w czasie pandemii.

Czy na kryzysie można wygrać? Kryzys jako motor napędowy zmian. Jakie są nowe tendencje w zarządzaniu rozwojem i ciągłością działania firm i instytucji w czasie pandemii? Na czym polega efektywność i optymalizacja pracy i zarządzania kapitałem ludzkim? Jak zarządzać w kryzysie, by nie zwalniać pracowników? Wiedza jako kompetencja na rynku pracy. Między innymi na tym zagadnieniom poświęcone jest tegoroczne Europejskie Forum Biznesu.

Chcemy poruszyć istotne dla wszystkich branż tematy związane z zarządzaniem w czasie kryzysu, optymalizacją działania firm, instytucji, jednostek samorządu terytorialnego, uczelni wyższych i organizacji sportowych, a także ocenić aktualną sytuację w kraju i Unii Europejskiej w tym kontekście. Jak zawsze naszym celem jest wymiana informacji, doświadczeń i poglądów, integracja różnych środowisk oraz wypracowanie kolejnych rozwiązań o charakterze strategicznym ważnych dla gospodarki. W Europejskim Forum Biznesu uczestniczą prezesi, dyrektorzy, managerowie, prezydenci oraz burmistrzowie miast i gmin, naukowcy, rektorzy uczelni, urzędnicy państwowi i politycy.


Państwa zdrowie jest dla nas najważniejsze, dlatego odpowiedzialnie, w trosce o bezpieczeństwo i w poszanowaniu obowiązujących w naszym kraju obostrzeń sanitarnych w tym roku spotykamy się w przestrzeni medialnej, zapraszając do oglądania debat, rozmów, wywiadów, wypowiedzi eksperckich, które od dziś będziemy prezentować w ramach tegorocznego Europejskiego Forum Biznesu.

Redakcja