Jak co roku jesienią, w Świdnicy (woj. dolnośląskie) odbyła się konferencja poświęcona branży turystycznej (14-15 października br.). W tym roku tematykę debat, w duchu zainicjowanego 6 lat temu Kongresu Turystyki Polskiej, zdominowała sytuacja tego sektora w czasie pandemii. Poznaliśmy też laureatów programów Turystyczny Produkt/Usługa Roku 2020, Przyjazna Gmina 2020 oraz najlepsze Produkty i Usługi Turystyczne Polsko-Czeskiego Pogranicza wyłonione w ramach projektu „Turystyka wspólna sprawa”.
Media

W Świdnicy od sześciu lat spotykają się przedstawiciele sektora turystycznego w Polsce. W tym roku, w ramach projektu „Turystyka wspólna sprawa”, w konferencji uczestniczyli także przedstawiciele z Czech, reprezentujący sieciowe produkty polsko-czeskiego pogranicza. Świdnica jest samorządowym liderem w stymulowaniu rozwoju turystycznego regionów w Polsce, uznanym organizatorem konferencji dla tej branży w duchu odbywającego się tam Kongresu Turystyki Polskiej.

Mimo przeciwności udało się spotkać w gronie przedstawicieli firm i instytucji, które w tym roku należą do grona tych sektorów, które najmocniej odczuły gospodarczo skutki wprowadzonych ograniczeń spowodowanych sytuacją epidemiologiczną – To jest naszą siłą i przewagą, że potrafimy się zmobilizować i wspierać wzajemnie, by wymienić się poglądami, praktykami i opiniami nie tylko w czasach prosperity, ale zwłaszcza w okresie kryzysu, z jakim obecnie musimy się mierzyć – powiedziała Beata Moskal-Słaniewska, Prezydent Świdnicy.

Ideą tegorocznej konferencji był rozwój turystyczny pogranicza poprzez wzrost kompetencji pracowników, przedsiębiorstw i organizacji wspierających. Uczestnicy dowiedzieli się, jaką rolę odgrywają regionalne produkty w rozwoju turystyki, na przykładzie tworzenia sieci współpracy pomiędzy producentami i podmiotami turystycznymi. Prelekcje wygłosili cenieni w branży eksperci, osoby zarządzające atrakcjami turystycznymi i przedstawiciele samorządu terytorialnego. Podczas konferencji omówiona została bieżąca sytuacja branży w dobie pandemii – czego nauczył nas COVID-19 i jak zabezpieczyć się przed kolejnymi skutkami pandemii i wprowadzanych obostrzeń? – m.in. na te pytania szukali odpowiedzi uczestnicy tej debaty. Ponadto, w czasie konferencji można było omówić szczegóły dotyczące m.in. współpracy, konkurencji, potencjału i idei sieciowania w turystyce polsko-czeskiego pogranicza, poznać dobre praktyki podmiotów zarządzających obiektami turystycznymi. Była też mowa o tym, jak nie zepsuć promocji i zachęcić turystę do wizyty w regionie poprzez działania i efektywne kampanie promocyjne w sieciach społecznościowych.

Celem projektu „Turystyka wspólna sprawa”, realizowanego w latach 2019-2021 jest szeroko pojęta współpraca polsko-czeska na rzecz rozwoju tego sektora, debaty o turystyce pogranicza, a także wzajemna promocja produktów turystycznych. Partnerów formalnych w tym zadaniu jest tylko dwóch – miasto Świdnica i zaprzyjaźniony z nią Trutnov, ale w projekcie udział bierze wiele podmiotów – funkcjonujące po obu stronach granicy organizacje, samorządy terytorialne i gospodarcze, przedsiębiorcy, uczelnie kształcące w zakresie turystyki, przedstawiciele świata nauki, ustawodawcy na szczeblach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i rządowych oraz mieszkańcy terenów przygranicznych.

Pierwszy dzień konferencji zwieńczyła tradycyjna gala, podczas której, wręczone zostały nagrody dla najlepszych gmin roku 2020 oraz produktów i usług turystycznych (szczegóły na ForumBiznesu.pl). Pomysł nagradzania najlepszych produktów oraz usług dedykowanych uczestnikom i organizatorom turystyki w Polsce, zrodził się w Świdnicy podczas przygotowań do Kongresu Turystyki Polskiej w 2015 r., którego organizatorem jest Miasto Świdnica, a redakcja Forum Biznesu jest partnerem merytorycznym i medialnym.

Program Turystyczny Produkt Roku/Turystyczna Usługa Roku ma wskazywać ciekawe i warte odwiedzenia miejsca w naszym kraju oraz interesujące produkty i projekty z branży turystycznej, które reprezentują najwyższe standardy i gwarantują klientom otrzymanie produktu lub usługi na najwyższym poziomie.

Z kolei ogólnopolski program Przyjazna Gmina już po raz dwunasty miał na celu wyłonienie najlepszych samorządów w Polsce, wskazanie kierunków rozwoju, a także promocję gmin w zakresie gospodarczym, społecznym, ekologicznym, turystyczno-przyrodniczym i historyczno-kulturowym. Program realizowany jest pod honorowym patronatem Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego oraz Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej.

Drugi dzień tegorocznej konferencji poświęcony został na warsztaty terenowe połączone z wizytą studyjną i zwiedzaniem obiektów turystycznych działających w obrębie sieci: Podziemnego Miasta Osówka, Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej, Szlaku Kamienia oraz Kościoła Pokoju w Świdnicy.Jacek Majewski