Istniejąca od ponad 120 lat huta w Zawierciu, jest nieodłącznym elementem krajobrazu miasta, kształtującym jego charakter. W 2003 r. jej inwestorem została spółka Commercial Metals Company (CMC) i od tego momentu dynamicznie się rozwija. CMC Poland sp. z o.o. to drugi, pod względem nakładów finansowych amerykański inwestor w Polsce i największy pracodawca w regionie zawierciańskim. Obecnie firma zatrudnia 2 tys. osób, z czego ok. 1,6 tys. w Zawierciu.

Firma w najbliższym czasie planuje kolejne inwestycje, między innymi budowę trzeciej walcowni. Wartość tego przedsięwzięcia to ponad 300 mln zł. Planowana rozbudowa będzie wymagała zatrudnienia 300 osób, a w ciągu dziesięciu kolejnych lat firma będzie potrzebowała łącznie tysiąca nowych pracowników, w tym prawie 500 osób za tych, którzy odejdą na emeryturę.

– Obecnie, jako pracodawca napotykamy duży problem ze znalezieniem fachowców z wykształceniem technicznym. Zależy nam na tym, aby w hucie pracowali mieszkańcy naszego regionu. Dlatego też nie pozostajemy bierni i od kilku lat, starając się załatać lukę pokoleniową, współpracujemy z technikami w powiecie zawierciańskim tworząc klasy patronackie – mówi Barbara Kaleta, Dyrektor Personalny CMC Poland. Praktyczne zajęcia zawodowe odbywają się na profesjonalnych warsztatach szkoleniowych. Co bardzo ważne, spółka wykształciła na kursach pedagogicznych instruktorów nauki zawodu, którzy obecnie szkolą młodzież na kilku kierunkach. Obecnie kształcą się w zawodzie technika mechanika, mechatronika, transportu kolejowego i elektroenergetyka transportu szynowego, a od września br. powstanie nowy profil technik automatyk. CMC planuje, we współpracy z lokalnym technikum, utworzenie od przyszłego roku klasy patronackiej o profilu technik procesów metalurgicznych. Absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie na podstawowych wydziałach produkcyjnych huty.

Uczniowie klas patronackich objęci są systemem dofinansowań. Stypendia w całości fundowane są przez nas, a ich wysokość w klasie drugiej wynosi 200 zł, w trzeciej – 300 zł, a w czwartej – 400 zł miesięcznie. W tym roku, po raz pierwszy, klasy patronackie opuszczą absolwenci, którzy od razu znajdą zatrudnienie w naszej firmie – mówi Kinga Banasiak, Kierownik Biura Rozwoju Personelu, i dodaje: – Ponadto wspieramy również dualne kształcenie studentów. Od 2016 r. współpracujemy z Wydziałem Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej przy organizacji staży przemysłowych dla studentów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Rekrutacja na takie kierunki odbywa się w ścisłej współpracy z pracodawcami, którzy pełnią jednocześnie funkcję organizatorów staży w toku kształcenia dualnego. Przewagą takiego sposobu nauczania jest sposób organizacji – studenci połowę czasu spędzają na zajęciach teoretycznych na uczelni, a drugą połowę na zajęciach praktycznych. Politechnika Częstochowska reaktywowała kierunek Metalurgia w systemie zaocznym, przy współpracy z CMC, której pracownicy podjęli studia na wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów.

– Pracownicy są w centrum naszego zainteresowania, bo bez nich żadne cele czy wyniki nie zostałyby wypracowane. Dlatego też CMC tworzy przyjazną atmosferę, oferuje konkurencyjne wynagrodzenie, premie, prywatną opiekę medyczną, program Multisport oraz bogaty pakiet świadczeń z funduszu socjalnego. Firma dba również o rozwój zawodowy i osobisty, a przede wszystkim promuje kulturę bezpiecznej pracy – dodaje Barbara Kaleta.

Takie podejście daje konkretne efekty. Ludzie są autentycznie zaangażowani w swoją pracę i kreatywni. Dzięki ich pomysłom wprowadzane są w życie zmiany w produkcji i w całej firmie, które owocują podniesieniem wydajności.