„W imieniu własnym oraz firmy pragnę złożyć Państwu życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz ogromu sukcesów na polu zawodowym.
Dziękujemy za dotychczasową współpracę i życzymy pogody ducha na każdy kolejny dzień”.

Jaki był dla BZMO Bolesławiec rok 2018?

Bardzo dobry. Plany, które założyliśmy sobie na początku 2018 roku udało nam się w większości zrealizować. Najbardziej cieszy nas zakończona inwestycja, która polegała na rozbudowie jednego z wydziałów w Czerwonej Wodzie, gdzie produkujemy glinę. Uruchomiliśmy czwartą prasę filtracyjną, co pozwoli nam na zwiększenie mocy wytwórczych o 30 proc. Również wskaźniki ekonomiczne, które podsumowują ostatnich 12 miesięcy, są optymistyczne i pozwalają nam wierzyć, że nasza strategia i założenia, które sobie przyjęliśmy są słuszne.

A czy udało się wdrożyć jakieś innowacyjne technologie?

Naszym tegorocznym osiągnięciem jest unikalny projekt betonu, którym wykładane są piece służące do spalania biomasy. Było to bardzo wymagające i nietypowe zadanie. W piecach tych spalane będą różnego rodzaju odpady, o bardzo różnorodnym składzie. W związku z tym materiał, z którego wykonana będzie instalacja musi być uniwersalny i odporny na wiele czynników. Udało nam się taki beton przygotować, z czego jesteśmy niezmiernie dumni. Co ważne, jego receptura bazuje na ogólnodostępnych surowcach, co nie pozostaje bez wpływu na cenę i dostępność.

A jakie plany przynosi rok 2019?

W 2019 r. pragniemy rozpocząć ekspansję w segmencie producentów płytek. Dotychczas działaliśmy bardziej w obrębie ceramiki sanitarnej i artystycznej, lecz naszym zdaniem jesteśmy w takim miejscu, które pozwala na poszerzenie gamy odbiorców naszych produktów. Oczywiście nie mówimy o bezpośredniej sprzedaży ostatecznego wyrobu, ale naszej gliny, która jako surowiec świetnie nadaje się do produkcji płytek. Jeżeli myślimy o naszym drugim wydziale, materiałów ogniotrwałych, to planujemy dalszą ekspansję w segmencie spalarni odpadów, gdzie obserwujemy duży wzrost zainteresowania tego typu obiektami. Ponadto chcemy powalczyć o pozycję lidera w sektorze producentów miedzi z naszym innowacyjnym betonem odpornym na ciekłą miedź nad którym właśnie pracujemy. Patrząc w dalszą, kilkuletnią przyszłość, zastanawiamy się nad rozpoczęciem produkcji materiałów magnezytowych. To bardzo skomplikowany proces, ale myślę, że nasza wiedza i doświadczenie pomogą nam w tym przedsięwzięciu. To się wiąże oczywiście z inwestycjami w nową linię technologiczną, ale zapotrzebowanie na ten materiał jest duże i stale rośnie, więc liczymy, że projekt przyniesie spore zyski.
I jeszcze jeden, ważny element rozwoju, który stawiamy sobie za cel w przyszłym roku, to zwiększenie zatrudnienia, w związku z zakończeniem wspomnianej inwestycji.

Rozmawiał Tomasz Popławski

____________________________________________________________________

Początki Bolesławieckich Zakładów Materiałów Ogniotrwałych sięgają roku 1945. Ówczesne przedsiębiorstwo tworzyło kilka niemieckich firm górniczych i ceramicznych. W skład majątku firmy weszło 20 złóż surowców ogniotrwałych, w tym 17 złóż kwarcytów i 3 złoża glin ogniotrwałych. W 1947 roku zaczęto produkcję mas ogniotrwałych dla przemysłu odlewniczego na Wydziale Czerwona Woda w oparciu o własne złoża surowców. Wtedy również przedsiębiorstwo zaczęło funkcjonować pod nazwą Bolesławieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych. W 1957 roku uruchomiono Wydział Czerna, gdzie produkowano materiały szamotowe. Cztery lata później, jako pierwsza w Polsce firma, rozpoczęła na Wydziale Zelczów w Gościszowie produkcję betonów żaroodpornych, a 10 lat później asortyment powiększył się o betony ogniotrwałe. W 1981 roku uruchomiono produkcję cegieł klinkierowych na Wydziale Czerna. Prywatyzacja, przeprowadzona w 2002 roku, zapoczątkowała proces restrukturyzacji i modernizacji przedsiębiorstwa. W roku 2006 uruchomiono zakład przeróbczy iłów ceramicznych jasnowypalających się przy kopalni Czerwona Woda, a od 2007 roku następuje dynamiczny rozwój technologii betonów ogniotrwałych na Wydziale Materiałów Ogniotrwałych w Gościszowie.