Zamień śmieci na nagrody, zniżki i rabaty

Motywacyjny System Gospodarki Odpadami firmy EcoTech System to innowacyjne rozwiązanie skierowane do samorządów, przedsiębiorstw komunalnych i wszystkich podmiotów, zainteresowanych efektywnym i prospołecznym sposobem segregacji śmieci. Rozwiązanie opiera się na automatycznych urządzeniach ulokowanych w wybranych punktach miast, tzw. recyklomatów, które wykorzystując czynniki motywacyjne, powodują zmianę zachowań i przyzwyczajeń mieszkańców.

Innowacyjne motywowanie

Centralnym elementem Motywacyjnego Systemu Gospodarki Odpadami (MSGO) jest Platforma EcoTech System – informatyczna technologia zarządzająca, monitorująca oraz rozliczająca cały proces w czasie rzeczywistym. Odpady odbierane są z wykorzystaniem urządzeń do automatycznej segregacji, tzw. recyklomatów, zwanych też śmieciomatami, które podłączone są do Platformy EcoTech System. – Pomysł powstał na bazie naszych doświadczeń z Europy Zachodniej, głównie Niemiec i Austrii, gdzie tego typu automaty wykorzystywane są tylko do odbioru opakowań kaucyjnych. Prace nad systemem rozpoczęliśmy w 2013 r., kiedy to w Polsce nastąpiła duża zmiana w życie weszła nowa ustawa tzw. rewolucja śmieciowa. W poszukiwaniu efektywnej metody wdrażania Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, przy współpracy z MPiT (wcześniej Ministerstwo Rozwoju) opracowaliśmy nowoczesną alternatywę segregacji "u źródła". W lipcu br. roku udało się uruchomić pilotażowy program w Wieluniu w województwie łódzkim – mówi Konrad Romek, Prezes Zarządu. Innowacyjny sposób segregacji odpadów został entuzjastycznie przyjęty przez tamtejszy rynek. Wieluń jako pierwsza gmina testuje rozwiązanie - za oddane śmieci mieszkańcy dostają punkty, które mogą wymienić na nagrody, zniżki za usługi miejskie oraz rabaty u lokalnych partnerów biznesowych.

MSGO dedykowany jest dla czterech grup odbiorców: mieszkańców, (motywacja i edukacja ekologiczna), samorządów (wymierne poziomy odzysku i recyklingu oraz dostęp w trybie rzeczywistym do danych gospodarki odpadowej, raportów i zestawień), firm recyklingowych (systemowy, stały dostęp do surowców wtórnych) oraz do partnerów biznesowych (programy rabatowe, benefitowe i lojalnościowe jako doskonała forma promocji marki firmy wrażliwej na ekologię).

Proste zasady

Aby móc korzystać z systemu na terenie gminy, która zdecyduje się na jego wdrożenie, wystarczy pobrać na telefon odpowiednią aplikację, lub pozyskać kartę elektroniczną identyfikacji użytkownika w recyklomacie. Automat rozpoznaje użytkownika i przypisuje do jego konta odpowiednią ilość punktów, pozwalających zdobyć nagrody czy rabaty u partnerów biznesowych skupionych na Platformie EcoTech System.

– Obecnie testowane urządzenia przystosowane są do zbiórki butelek plastikowych typu PET i puszek aluminiowych, ale system jest tak zaprojektowany, aby docelowo motywować mieszkańców do segregacji wszystkich rodzajów odpadów opakowaniowych . Dzięki temu gospodarka odpadami będzie jeszcze bardziej selektywna i skuteczna – zaznacza prezes K. Romek. Specjalnie zaprojektowany i zaprogramowany automat, rozpoznaje śmieci wrzucane do środka. Urządzenie rozpoznaje rodzaj materiału, kształt i wagę śmieci.

Najważniejszym celem opracowanego przez EcoTech System Motywacyjnego Systemu Gospodarki Odpadami, jest zmniejszenie ilości składowanych śmieci na wysypiskach oraz odzysk surowców wtórnych dla przemysłu recyklingowego. Poza tym, innowacyjny i motywacyjny sposób segregacji odpadów wykorzystujący nowoczesne technologie, ma wpłynąć na zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa i minimalizowanie oddziaływania negatywnych skutków na środowisko.

Maria Leżucha, Jacek Majewski

Więcej na:

www.SegregujeszZyskujesz.pl