W Świdnicy, pod patronatem Forum Biznesu, odbyła się konferencja w ramach idei Kongresu Turystyki Polskiej. Już po raz czwarty spotkali się przedstawiciele branży turystycznej i paraturystycznej, samorządu terytorialnego i nauki. Wręczyliśmy także nagrody Przyjazna Gmina 2018 oraz Turystyczny Produkt / Usługa Roku 2018.

Laureaci Programu Turystyczny Produkt / Turystyczna Usługa Roku 2018 / Media

Doroczna ogólnopolska konferencja organizowana jest w Świdnicy na Dolnym Śląsku w oparciu o wnioski Kongresu Turystyki Polskiej, który się tam odbył dwa lata temu. Tegoroczne spotkanie przedstawicieli branży, samorządu terytorialnego, świata nauki w tym roku odbyło się pod hasłem „Jak złowić turystę w sieć? Sieciowe produkty w czasach experience economy”. Organizatorzy zaproponowali uczestnikom dziewięć sesji: plenarnych, tematycznych, warsztatowych oraz panele dyskusyjne. W ich trakcie można było dowiedzieć się m.in. tego, jak tworzyć zadowolenie gości, za które będą chcieli zapłacić, jak turyści doświadczają świata, jak połączyć rozproszonych w turystyce i jaką rolę ogrywają w tym ekomuzea, spojrzeć na produkty sieciowe jako źródło nadzwyczajnych wrażeń turystycznych, poznać modele ich tworzenia oraz organizacyjne i informatyczne wsparcie ich rozwoju, porozmawiać o warunkach powodzenia inicjatyw sieciowych w turystyce, sposobach kształtowania nadzwyczajnych doświadczeń gości w oparciu o sieć relacji regionalnych. Nie zabrakło również tematów poświęconych nowej ustawie o usługach turystycznych oraz praktycznego zastosowania RODO w turystyce. – Wartością dodaną tegorocznej konferencji były sesje warsztatowe skierowane do tych, którzy chcieliby rozwinąć swój turystyczny biznes lub poważnie myślą o rozwoju turystycznym regionu. Brali w nich udział przedstawiciele różnych grup interesariuszy, po to by wspólnie wypracować jak najlepsze rozwiązania – mówi Sylwia Osojca-Kozłowska, koordynator wydarzenia z ramienia Gminy Miasta Świdnica.

Podczas konferencji zostały ogłoszone wyniki Programów: Przyjazna Gmina 2018 oraz Turystyczny Produkt Roku 2018 i Turystyczna Usługa Roku 2018. W tym roku tytuł Przyjazna Gmina 2018 otrzymały: Miasto Jelenia Góra, Gmina Międzychód, Gmina Starogard Gdański (za stworzenie tamtejszego jednego z najciekawszych produktów turystycznych Kociewia – Samorządowej Instytucji Kultury Grodzisko Owidz, które również otrzymało nagrodę Turystyczna Usługa 2018) oraz Miasto Świdnica za szereg inwestycji i prac, dzięki którym miasto staje się bardziej przyjazne zarówno dla mieszkańców, jak i odwiedzających je turystów. To m.in. rewitalizacja Starówki z renowacją kamienic i elementów małej architektury, skuteczne wdrażanie ustawy krajobrazowej, dzięki której miasto staje coraz bardziej estetyczne, szereg działań z zakresu turystki, sportu i rekreacji, wzbogacającej ofertę Świdnicy w zakresie zagospodarowania czasu wolnego – budowa ścieżek rowerowych, zmodernizowana hala sportowa i stadion miejski, czy rewitalizacja Parku Centralnego i Parku Sikorskiego oraz inwestycje w nowoczesny i ekologiczny tabor komunikacji miejskiej. To także szereg akcji rekreacyjno-edukacyjnych, jak np. Świdnica na rowery (w tym roku 1,5 tys. uczestników), edukacja regionalna o księciu Bolku, czy przystąpienie do programów Smart city oraz odsmogowywania miasta. Więcej o tegorocznych Laureatach obu Programów na www.forumbiznesu.pl.

Organizatorami konferencji były Gmina Miasto Świdnica, Fundacja Symbioza, Dolnośląska Izba Turystyki, Lokalna Organizacja Turystyczna „Księstwo Świdnicko-Jaworskie”, a partnerami m.in.: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląska Organizacja Turystyczna i Forum Biznesu.

Jacek Majewski