Wdrożone i stosowane praktyki w realizacji świadczonych przez tarczyński samorząd usługach, zaowocowały właśnie przyznaniem czwartego w historii gminy godła Najwyższa Jakość Quality International.

17 listopada br w Hotelu Czarny Potok Resort & SPA w Krynicy Zdroju odbyło się Europejskie Forum Jakości i Innowacyjności. Uczestnicy podjeli tematy związane z czynnikami wpływającymi na konkurencyjność i innowacyjność gospodarki w Polsce. Dyskutowano m.in. o miejscu i roli samorządów w zakresie rozwoju gospodarki, a także o wyzwaniach współczesnego rynku pracy. Dzień zwieńczyła uroczysta Gala podczas, której Laureatom XI edycji Programu Najwyższa jakość Quality International 2017 wręczone zostały medale w kategoriach: Produkt, Usługa i System zarządzania oraz statuetki Pereł QI. W tym gronie po raz czwarty znalazła się Gmina Tarczyn kierowana przez Panią Burmistrz Barbarę Galicz, która z rąk Anny Biszkowieckiej, Redaktor Naczelnej Forum Biznesu i forumbiznesu.pl – Organizatora Programu, odebrała nagrodę.

Barbara Galicz, działa w samorządzie lokalnym od początku jego powstania, a na czele gminy Tarczyn stoi od 2002 r. Dała się poznać jako inicjatorka licznych przedsięwzięć, które zaowocowały niezwykle dynamicznym rozwojem tarczyńskiego samorządu. Za swoją działalność została uhonorowana licznymi odznaczeniami, nagrodami i wyróżnieniami.

Dzięki jej efektywnemu zarządzaniu Tarczyn jest postrzegany jako niezwykle przyjazna i urokliwa gmina, łącząca w sobie standardy nowoczesności i kultywację wspaniałych tradycji.

Gmina Tarczyn, stosuje najwyższe standardy jakościowe w zakresie realizowanych inwestycji i świadczonych usług, wykonując liczne przedsięwzięcia infrastrukturalne i szkoleniowe oraz dbając o jak najwyższy standard życia mieszkańców w zakresie kultury, edukacji, zdrowia, sportu, bezpieczeństwa, ekologii, informatyzacji czy komunikacji. Co więcej, gminę Tarczyn od lat cechują atrakcyjne tereny inwestycyjne i przyjazne nastawienie wobec inwestorów, którzy chętnie lokują tu swój kapitał. Sprzyja temu atrakcyjne położenie Tarczyna w odległości ok. 30 km na południe od Warszawy i przy głównych szlakach komunikacyjnych.

Dzięki konsekwentnym inwestycjom praktycznie cały obszar gminy jest już zwodociągowany, powiększana jest także sieć kanalizacyjna wraz z przyłączami. Na bieżąco modernizowane są również drogi. W ostatnich latach rozbudowane zostały Tarczyńskie Centrum Zdrowia i przedszkole. Powstały liczne, nowoczesne obiekty sportowe, ścieżki rowerowe i tereny rekreacyjne. Oddano do użytku nową, wielofunkcyjną siedzibę ośrodka kultury wraz z biblioteką i czytelnią multimedialną. Zakończyła się także rozbudowa szkoły podstawowej w Pracach Małych, wraz z budową nowej sali gimnastycznej. Co więcej, gmina rozpoczęła modernizację szkoły podstawowej w Tarczynie, która ma zakończyć się w 2019 r.

Gmina Tarczyn, realizując swoje inwestycje, wykorzystuje środki własne, ale też skutecznie pozyskuje dofinansowanie zarówno z funduszy UE, jak i źródeł krajowych.

Maria Leżucha

Pod herbem: www.tarczyn.pl

Podpis pod zdjęciem: Barbara Galicz, Burmist Tarczyna odbiera Dyplom i medal QI 2017 z rąk Anny Biszkowieckiej, Redaktor Naczelnej Forum Biznesu oraz prof. dr hab. Tadeusza Sikory, Kierownika Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie