Poprawia się sytuacja ubezpieczycieli majątkowych. Przez III kw. wartość wypłaconych przez nie odszkodowań wyniosła 10,3 mld zł.
Nadal na wynikach sektora najbardziej ważą odszkodowania płacone z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych, stanowiące 66 proc. wszystkich szkód. W przypadku polis OC towarzystwa wypłaciły 4 mld zł, a z tytułu ubezpieczeń autocasco – 2,8 mld zł. Przypis składki z obu tych źródeł rośnie szybko – z komunikacyjnego OC ubezpieczyciele pozyskali 6,4 mld zł, czyli o 15,4 proc. więcej niż rok wcześniej, a z AC – 4,2 mld zł (13 proc.).
Nadal utrzymuje się strata techniczna na ubezpieczeniach OC. Firmy z tego tytułu po III kw. straciły prawie 400 mln zł. Jednak poprawa wyników w innych segmentach ubezpieczeń majątkowych spowodowała, że ubezpieczyciele majątkowi III kw. skończyli na plusie. Zysk (bez uwzględnienia dywidendy PZU Życie) sięgnął 940 mln zł, podczas gdy rok wcześniej branża notowała 30-milionową stratę.