Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie rozpoczęło sprzedaż ubezpieczenia o charakterze odwróconej hipoteki. Spółka ocenia, że w ciągu pięciu lat roczna sprzedaż tego typu produktów sięgnie w Polsce 2-4 tys. sztuk i chce mieć w tym rynku "istotny udział", poinformował grupy TU Europa Krzysztof Mędrala.
Reklama

"Szacuje się, że na polskim rynku od 2006 roku zawarto ok. 6 tys. umów odwróconej hipoteki. Przewiduje się, że rocznie tych umów powinno być 2-4 tysiące i my chcielibyśmy mieć istotny udział w tym rynku"- powiedział Mędrala podczas konferencji prasowej.

Produkt spółki - Fundusz Pewne Jutro przeznaczony jest dla osób samotnych, które ukończyły 65. rok życia i posiadają tytuł własności domu lub mieszkania. Ma formę ubezpieczenia na życie w formie dożywotniej renty. Wysokość renty miesięcznej obliczana jest na podstawie kwoty składki, wieku ubezpieczonego, długości wybranego gwarantowanego okresu wypłat świadczeń oraz opłat czynszowych.

Renta podlega indeksacji co 2 lata. Ubezpieczyciel pokrywa czynsz, zaś klient opłaca regularnie media. Korzystanie z lokalu do końca życia gwarantuje służebność osobista, wpisana do księgi wieczystej. TUnŻ Europa rozpoczęło sprzedaż produktu, zapewniającego dodatkowe źródło dochodu na emeryturze na przełomie kwietnia i maja. "Chcielibyśmy w ciągu trzech, czterech miesięcy sfinalizować część umów z klientami. Prowadzimy wciąż rozmowy z bankami i pośrednikami ws. sprzedaży naszego produktu" - powiedział Mędrala.

Spółka, wspólnie z KBC TFI, wprowadziła także do oferty produkt inwestycyjny połączony z ubezpieczeniem, który zakłada dostosowania strategii do wieku klienta i planowanego horyzontu inwestycyjnego (life cycle product). Mędrala powiedział, że TUnŻ Europa zmienia obecnie strukturę przypisu składki i ogranicza sprzedaż produktów z jednorazową składką na rzecz produktów długoterminowych.

"Zakładamy, że przypis składki z produktów regularnych będzie wzrastał w strukturze przypisu. On powinien w ciągu trzech lat sięgnąć 5-10%, w tym znaczący udział będą tu miały produktu UFK" - powiedział Mędrala. Spółka ubezpieczeniowa TU Europa miała 36,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 44,01 mln zł zysku rok wcześniej.