Już kilka tysięcy menedżerów polskich firm ubezpieczyło się od odpowiedzialności cywilnej na wypadek spowodowania strat finansowych w przedsiębiorstwach – szacują eksperci z branży ubezpieczeniowej.
– W ubiegłym roku liczba takich ubezpieczeń zwiększyła się o kilkanaście procent – ocenia Aleksander Chmiel z STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi.
Polisa zwana z angielska D&O (Directors and Officers) chroni firmę przed skutkami złych decyzji władz firmy, w tym przed ewentualnymi roszczeniami akcjonariuszy, udziałowców i innych osób, np. pracowników.