Rynek obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych wciąż przynosi straty. – „Skoro 30 proc. rynku ubezpieczeniowego jest nierentowne, to tak biznesu w długim terminie prowadzić nie można” – mówi Artur Olech, prezes Grupy Generali w Polsce.

To oznacza, że kierowcy mogą spodziewać się kolejnych podwyżek składek OC. Tym bardziej, że dziś zaczynają obowiązywać ubezpieczycieli nowe, wyższe sumy gwarancyjne – pisze portal newseria.pl.

Limity odpowiedzialności ubezpieczycieli za szkody w wypadkach komunikacyjnych wzrastają dwukrotnie. „To jest zmiana, która bezpośrednio wpłynie na komfort klientów dlatego, że zwiększenie sum gwarancyjnych spowoduje, że maksymalna odpowiedzialność ubezpieczycieli, szczególnie przy dużych szkodach osobowych w dużych zdarzeniach komunikacyjnych rośnie do 5 mln euro” – wyjaśnia prezes Grupy Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Z 500 tys. euro do 1 mln euro rośnie również suma gwarancyjna za szkody majątkowe. Na zmiany ubezpieczyciele przygotowują się od kilku lat. Mimo to, w opinii Artura Olecha, będzie to kolejny element, który za jakiś czas wpłynie na ceny ubezpieczeń. „Rynek wyprzedzając te zmiany pewne ruchy wykonał. Jednak to jest kolejna rzecz, która będzie wpływała na zachowania firm ubezpieczeniowych w kontekście taryfowania, czyli cen w biznesie komunikacyjnym. Nie chcę mówić, że od jutra ceny wzrosną, ale to na pewno będzie uwzględnione w cenach” – prognozuje.

Reklama

To oznacza, że trend podwyżek cen z ubiegłego roku możemy obserwować również w tym. W opinii Artura Olecha, wszystko będzie zależało od poszczególnych ubezpieczycieli i od prowadzonej przez nich polityki cenowej.

„Mówimy o kilkunastu, kilkudziesięciu złotych podwyżki maksymalnie. Jeżeli dzisiaj za OC płacimy 500 zł, a w przyszłości będziemy średnio płacić 600-700 zł, a maksymalnie odszkodowanie może wynieść 5 mln euro, to raczej mówimy o niewielkich kwotach. Podwyżki cen mogą być relatywnie wysokie procentowo, ale to jest w rzeczywistości koszt paczki papierosów” – podkreśla Artur Olech.

Wciąż mamy najniższe stawki w Europie
Przedstawiciele firm ubezpieczeniowych twierdzą również, że za podwyżkami przemawia fakt, że składki w Polsce są jednymi z najniższych w Europie. Kilkadziesiąt procent więcej od nas płacą również kierowcy w Czechach i na Słowacji.

Mimo że ceny ubezpieczeń komunikacyjnych w ostatnim roku i w pierwszych miesiącach tego roku wzrosły o kilkanaście procent, wciąż jest to sektor, który przynosi ubezpieczycielom straty. Z danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że w ubiegłym roku z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia dla kierowców stracili blisko 500 mln zł. W 2010 roku strata była dwa razy większa. „Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych, a szczególnie OC, jest ciągle rynkiem nierentownym. Średnio wszyscy na rynku, może z kilkoma wyjątkami, ciągle tracą 8 groszy na 100 zł, które zarabiają” – wyjaśnia Artur Olech.

Wpływa na to również rosnąca liczba i kwoty odszkodowań. Średnie świadczenie roczne z tytułu OC wynosi niespełna 5 tys. zł. To sprawia, że ubezpieczyciele wciąż do biznesu komunikacyjnego dokładają.

„Jakoś sobie to rekompensujemy w innych liniach biznesu, ale jeśli 30 proc. rynku ubezpieczeniowego to jest ubezpieczenie OC i to jest nierentowne, to tak oczywiście biznesu w długim terminie prowadzić nie można” – mówi prezes Generali.

W ubiegłym roku z dołka wyszedł rynek ubezpieczeń autocasco. Na sprzedaży polis AC ubezpieczyciele byli ponad 300 mln zł plusie, co oznacza wzrost o ponad 600 mln zł.

Jak wskazuje Polska Izba Ubezpieczeń, w I kwartale 2012 roku ubezpieczyciele wypłacili 1,3 mld zł brutto odszkodowań i świadczeń z tytułu OC oraz ponad 920 mln zł z polis AC.