Ceny ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej dla firm ruszyły w górę. – Dla niektórych branż charakteryzujących się dużą szkodowością wzrosły średnio o 25 proc.
Są również tacy ubezpieczeni, u których wyniki szkodowe wykazują trend zdecydowanie negatywny, i nie wykluczamy, że w przypadku niektórych podmiotów wzrosty cen mogły sięgnąć nawet 200 proc. – mówi Kamil Bara, dyrektor biura ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej w Ergo Hestii.
Zmiana taryf związana jest przede wszystkim z rosnącą świadomością poszkodowanych, którzy żądają coraz więcej i coraz większych odszkodowań. Do najbardziej ryzykownych branż ubezpieczyciele zaliczają m.in. firmy zajmujące się utrzymaniem zieleni. Bardzo często przy koszeniu trawy rozrzucane są wokół kamienie, które uderzają o stojące w pobliżu auta i rysują lakier. – Ceny polis dla tych firm wzrosły średnio o 20 proc. – mówi Damian Andruszkiewicz z towarzystwa ubezpieczeniowego Compensa.