Niska składka i wysoka suma ubezpieczenia może oznaczać dodatkowe wyłączenia w warunkach umowy. Warto sprawdzić , czy zapisy mówią o sposobie zawiadamiania firmy o szkodzie lub wykupieniu dodatkowych wariantów jeśli chcemy uprawiać inne sporty zimowe.

Zawierając umowę z ubezpieczycielem głównym warunkiem powinna być suma ubezpieczenia, czyli górna kwota, do której ubezpieczyciel będzie odpowiadał za naszą szkodę. Należy jednak zwrócić uwagę na relacje składki do sumy ubezpieczenia. W przypadku, gdy suma ubezpieczenia jest bardzo wysoka przy relatywnie niskiej składce, warto przestudiować Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Zdarza się, że choć suma jest wysoka, to na świadczenia ambulatoryjne, czyli takie, które są z reguły najczęściej przydarzają się, możemy wydać tylko bardzo mały jej ułamek, np. 250 euro.

Warto też sprawdzić jakie sporty zimowe obejmuje ubezpieczenie. To, że planujemy wyjazd na narty, nie powinno ograniczać innych aktywności w górach. W Warcie amatorskie uprawianie narciarstwa obejmuje rekreacyjne uprawianie narciarstwa zjazdowego, biegowego, snowboardingu ale włączona jest również w to ubezpieczenia jazda na skuterach śnieżnych. Wszystko realizowane na oznakowanych szlakach i trasach zjazdowych.

Wyłączone są natomiast sporty ekstremalne - czyli sporty wysokiego ryzyka w szczególności wspinaczka górska i skałkowa, speleologia narciarstwo poza oznakowanymi trasami zjazdowymi, skoki narciarskie. Za sporty ekstremalne uważa się również udział w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi, np. góry powyżej 5 500m n.p.m., tereny lodowcowe (z wyłączeniem oznakowanych tras narciarskich). Należy dokładnie zapoznać się z warunkami polisy oraz zakresem ochrony na wypadek uprawiania sportów zimowych. Część polis nie obejmuje ochroną urazów powstałych wskutek amatorskiego uprawiania sportów zimowych. Rozszerzenie polisy o to ryzyko wymaga dopłaty.

Warto tez sprawdzić w OWU wymagany sposób zgłaszania zaistnienia szkody. Część towarzystw ubezpieczeniowych w swoich warunkach zastrzega, że szkoda musi być zgłoszona Centrum Alarmowemu Ubezpieczyciela w ciągu 24 godzin od jej powstania, chyba że uniemożliwiają to czynniki obiektywne, np. pacjent jest nieprzytomny.

Kiedy organizator wyjazdu informuje o wykupieniu ubezpieczenia warto poznać dokładny wariant polisy. Może być on podstawowy, obejmujący tylko zdarzenia nagłe, niezwiązane ze schorzeniami i stanami wykrytymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Można też spotkać rozszerzony, dotyczący opieki ubezpieczeniową także na zdarzenia, będące konsekwencje chorób przewlekłych.

Źródło: OWU firm ubezpieczeniowych, FK