Czy ubezpieczając auto zastanawiamy się nad sytuacjami, w przypadku których nasza polisa może zostać niewypłacona? Warto taką wiedzę posiadać, ponieważ w niektórych sytuacjach polisa może okazać się całkiem bezwartościowa.

Dodatkowe zakresy ubezpieczeń, darmowe assistance albo prezenty niespodzianki – tym wszystkim próbują nas zachęcić ubezpieczyciele, abyśmy skorzystali właśnie z ich oferty. Decydując się na wybór konkretnej polisy warto zwrócić uwagę nie tylko na jej cenę, ale także na zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU), a zwłaszcza na zawarte w nich wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Poniżej prezentujemy na co warto zwrócić szczególną uwagę.

Porównanie Ubezpieczeń. Najlepszy kalkulator i porównywarka

Kiedy nie otrzymamy odszkodowania

Reklama

Jeśli korzystamy z ubezpieczenia Auto Casco (AC) musimy mieć świadomość, że odszkodowanie nie zawsze będzie nam przysługiwało i też nie w każdych okolicznościach. Do najczęściej występujących zdarzeń, określanych jako wyłączenia odpowiedzialności, zaliczyć należy przede wszystkim:

• umyślne spowodowanie szkody przez osobę, z którą pozostajemy we wspólnym gospodarstwie domowym, czyli np. dziecko lub małżonka czy też partnera,
• wystąpienie szkody podczas kierowania pojazdem przez osobę, z którą pozostajemy we wspólnym gospodarstwie domowym,
• pozostawanie w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających w momencie wystąpienia szkody,
• spowodowanie szkody przez kierującego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa,
• poruszanie się pojazdem bez ważnych obowiązkowych badań technicznych lub pojazdem niezarejestrowanym,
• użytkowanie pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem (np. jeśli auto osobowe będzie służyło jako pojazd dostawczy),
• pozostawienie wewnątrz pojazdu kluczyka, innego narzędzia sterującego lub nie zabezpieczenie pojazdu,
• wykorzystanie pojazdu jako narzędzia zbrodni lub w działaniach wojennych.
Ubezpieczyciel może także odmówić wypłaty odszkodowania jeśli wartość szkody nie przekroczy określonego progu (najczęściej kilkusetzłotowego). W takiej sytuacji mamy do czynienia z franszyzą integralną. Istnieje jednak możliwość jej odpłatnego wykupienia, co oznacza, że nawet najdrobniejsza szkoda zostanie zlikwidowana.Porównywarka OC i AC – ponad 50 ofert ubezpieczeń

Rozsądek przede wszystkim

Znakomita większość z wymienionych sytuacji, w których odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego jest wyłączona, jest racjonalna i wytłumaczalna. Trzeba mieć jednak tę wiedzę, aby uniknąć rozczarowania w sytuacji, w której np. podczas kłótni ze współmałżonkiem dojdzie do wystąpienia szkody a my będziemy żyli w przeświadczeniu, że i tak stratę zrekompensuje nam ubezpieczalnia – nic bardziej mylnego. Podobnie jak kwestia tego, że jeśli nie wykupimy franszyzy integralnej wówczas nie mamy co liczyć na odszkodowanie przy niewielkich zdarzeniach. Jak zawsze przy tego rodzaju sytuacjach zalecamy zapoznanie się z dostępnymi materiałami, w tym głównie z OWU, dzięki czemu zawsze będziemy świadomi występujących ograniczeń odpowiedzialności ubezpieczyciela, co może zaoszczędzić nam w przyszłości sporo nerwów i czasu.