W majątku, który Polacy chcą obejmować ubezpieczeniem, są mieszkania, domy i ich wyposażenie. Zapominamy jednak, że cenne, są także rodzinne nagrobki, szczególnie z powodu wartości sentymentalnej. Każdego roku na polskich cmentarzach dochodzi do zniszczeń w wyniku aktów wandalizmu, kradzieży czy zjawisk atmosferycznych.

Biorąc pod uwagę ceny grobowców oraz koszt usług kamieniarskich, takie sytuacje wiążą się ze sporymi stratami finansowymi sięgającymi nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Warto zawczasu przygotować się na tego typu zdarzenia i zadbać o bezpieczeństwo grobów swoich bliskich. Taką możliwość daje oferowane przez Gothaer TU S.A. ubezpieczenie nagrobków.

- Nagrobki naszych bliskich mają dla nas szczególną wartość, podobnie jak inne części naszego mienia. Jak się okazuje, pomimo tego, niewielu Polaków decyduje się objąć je ochroną ubezpieczeniową. To dziwi, szczególnie biorąc pod uwagę relację „cena polisy-wartość szkody”, która zawsze wypada na korzyść kupującego polisę. Z wyliczeń Gothaer wynika, że średnia wysokość rocznej składki za ubezpieczenie nagrobka wynosi ok. 80 złotych, podczas gdy wartość przeciętnego nagrobka to często kilka, a nawet kilkanaście tysięcy złotych – ocenia Anna Materny, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Detalicznych w Gothaer TU S.A.

Nagrobek pod ochroną, czyli zakres ubezpieczenia

Nagrobki można ubezpieczyć w ramach polisy obejmującej ochroną dom lub mieszkanie. Wystarczy przy zakupie włączyć w ochronę ubezpieczeniową nagrobek, aby zabezpieczyć się przed sytuacją, gdy część grobu uległa zniszczeniu w wyniku zdarzenia losowego. Obejmujemy wtedy szkody powstałe w efekcie dewastacji, działania warunków atmosferycznych, np. naporu śniegu czy silnego wiatru, a także upadku obiektów (np. drzew, masztów lub słupów), uderzenia pojazdu oraz wandalizmu. Ubezpieczony otrzyma także odszkodowanie w przypadku kradzieży części nagrobka lub jego elementów takich jak rzeźby lub wazony, o ile są one przymocowane na stałe do pomnika. W Gothaer w ramach oferty „Cztery Kąty” można ubezpieczyć nagrobek w formie płyty, pomnika albo budowli upamiętniającej zmarłego wraz z elementami jego otoczenia takimi jak ławeczka, klęcznik czy kostka brukowa. - Nie jest standardem rynkowym objęcie ochroną dodatkowych przedmiotów. W naszej firmie to część podstawowej oferty, gdyż wiele zgłaszanych szkód dotyczy właśnie uszkodzenia ławek czy kostki wokół pomnika – mówi Anna Materny.

Warto jednak wiedzieć, że w przypadku szkód, za które ponoszą odpowiedzialność zarząd cmentarza, kamieniarze czy firmy pogrzebowe możemy liczyć na odszkodowanie od nich samych. W tego typu sytuacjach, odszkodowania należy żądać bezpośrednio od nich lub zakładów ubezpieczeń, w których podmioty te wykupiły polisę OC.

Ochrona nagrobka w praktyce

Jeśli już do tego rodzaju zdarzenia dojdzie, w pierwszej kolejności właściciel nagrobka powinien o sytuacji powiadomić policję oraz w ciągu 3 dni zgłosić szkodę do ubezpieczyciela. Wysokość poniesionych strat ustala się w oparciu o koszty odbudowy lub naprawy pomnika, uwzględniając jego rodzaj, wymiary, konstrukcję i zastosowane materiały. Bardzo pomocne przy szacowaniu wartości szkody mogą okazać się wcześniej wykonane zdjęcie nagrobka, które były dołączone do umowy ubezpieczenia. - Wysokość odszkodowania powinna pokryć koszty naprawy, jednak nie może być wyższa niż suma ubezpieczenia, czyli wartość, na jaką został ubezpieczony nagrobek – podsumowuje Anna Materny z Gothaer TU S.A.

Źródło: Gothaer TU S.A.