Ubezpieczyciele muszą zarabiać na ubezpieczeniach komunikacyjnych. W przyszłym roku ciąg dalszy podwyżek.
Według Eurostatu we wrześniu polisy komunikacyjne były o ponad 15 proc. droższe niż rok temu. Niewiele towarów bądź usług mogło się z nimi równać (o ponad połowę podrożały usługi prawne i księgowe, ale one są rzadziej wykorzystywane; o 28 proc. poszły w górę ceny cukru, a o 20 proc. krajowych biletów lotniczych).
Ubezpieczyciele podnoszą ceny z powodu coraz większych wypłat odszkodowań, rosnących wymogów Komisji Nadzoru Finansowego co do likwidacji szkód i jej zaleceń zmierzających do podwyższenia rentowności polis. Ostatni raz branża na OC komunikacyjnym zarobiła w 2006 r.