Marcowy ranking lokat terminowych jest pierwszym od długiego czasu, w którym nie znalazła się ani jedna lokata z dzienną kapitalizacją odsetek! Nie oznacza to, że osoba chcąca ulokować w banku nadwyżki finansowe będzie musiała obejść się smakiem. Przeciwnie, na rynku jest dużo ciekawych ofert depozytowych.

Nadszedł marzec. Niedługo pożegnamy zimę. Okazało się, że jeszcze wcześniej pożegnaliśmy lokaty z dzienną kapitalizacją odsetek. Od początku roku ich liczba w naszym zestawieniu systematycznie spadała – w styczniu było ich 5, w lutym – 2. Co jeszcze zmieniło się w naszym zestawieniu oprócz tego, że zostały w nim tylko lokaty „standardowe”? Zmienił się sam ranking.

Po pierwsze zrezygnowaliśmy z podawania dwóch rodzajów oprocentowania: „porównywalnego” i po podatku. Taki sposób prezentacji miał sens w przypadku lokat z dzienną kapitalizacją odsetek, w przypadku których banko podawały zazwyczaj dwie stopy procentowe: nominalną i „porównywalną” z lokatą zyski z której obciążone były podatkiem Belki.

Po drugie, wprowadziliśmy kolumnę z informacjami o minimalnej kwocie lokaty i o tym, czy bank, w którym chcemy założyć lokatę wymaga od nas posiadania konta. Po trzecie zaś, w rankingu prezentowane są tylko lokaty, w przypadku których umowa zawierana jest na 1, 3, 6 lub 12 miesięcy. Nie znalazły się w nim lokaty dynamiczne. Ostatnią, choć wcale nie najmniej istotną zmianą jest pokazanie, która z lokat da nam zysk wyższy od inflacji (która, wg danych GUS, w styczniu 2012 r. wynosiła ona 4,3% rok do roku). Nominalne stopy procentowe wyższe od inflacji wyróżniliśmy zieloną czcionką, niższe – czerwoną.

Poza tym, do grona porównywanych przez nas banków dołączyła nowa instytucja – neoBank onLINE, pod którą to nazwą kryje się Wielkopolski Bank Spółdzielczy, którego historia sięga 1961 r. Skoro wiemy już, co zmieniło się w rankingu lokat terminowych, warto przejść do meritum i sprawdzić…

… który bank oferuje najlepszą lokatę 1-miesięczną?
Dwa pierwsze miejsca w zestawieniu lokat 1-miesięcznych zajmuje lokata standardowa o oprocentowaniu stałym eurobanku. Na pierwszej pozycji znalazła się lokata, którą można otworzyć przez Internet lub telefonicznie (5,40%), na drugiej zaś lokata otwierana w oddziale (5,30%). Minimalna kwota, jaką musimy dysponować żeby założyć lokatę w eurobanku to 200 zł, musimy także posiadać lub założyć konto osobiste w tym banku. Trzecią pozycję zajęła lokata standardowa oferowana przez BGŻOptima (5,10%). W przypadku zdobywcy trzeciej lokaty minimalna kwota lokaty wynosi 1 000 zł.


BGŻOptima wymaga również posiadania konta – z tym, że w przypadku tego banku nie jest to ROR, a konto oszczędnościowe, i to całkiem przyzwoicie oprocentowane – 4,60% w skali roku. Za podium znalazła się Lokata standardowa Alior Banku (4,25%). W przypadku lokat 1-miesięcznych jedynie oprocentowanie produktów z czołówki przewyższa stopę inflacji.

Wiemy już, gdzie można znaleźć najlepszą lokatę 1-miesięczną. A co, jeżeli chcemy powierzyć bankowi pieniądze na dłuższy czas? W takiej sytuacji trzeba po prostu sprawdzić

… gdzie są najlepsze lokaty 3, 6 i 12-miesięczne
Na pierwszym miejscu zestawienia lokat 3-miesięcznych już po raz trzeci (i pewnie nie ostatni) znalazła się Pierwsza Lokata Meritum Bank (8,50%). Jest to lokata oferowana tylko nowym klientom banku zakładającym Konto Zarabiające (każdy klient może założyć tylko jedną lokatę). Do założenia Pierwszej Lokaty wystarczy 500 zł. Na drugiej pozycji eq aequo znalazły się: Lokata terminowa Get Banku i Lokata onLINE 3M neoBANKU onLINE. Oprocentowanie obu tych lokat wynosi 6% w skali roku. Minimalna kwota lokaty w Get Banku to 3 000 zł i 1 000 zł w przypadku neoBANKU onLINE.

Get Bank nie wymaga posiadania konta od osób zakładających lokatę. Konieczność taka jest w neoBANKU onLINE. Trzecie miejsce w zestawieniu zajęła Lokata Tradycyjna Getin Online (5,85%). Do jej założenia wystarczy 1 000 zł, a od osoby zainteresowanej jej posiadaniem nie jest wymagane posiadanie konta. Tuż za podium, z oprocentowaniem niższym tylko o 0,05 pp. Od oferty Getin Online, uplasowała się lokata standardowa o oprocentowaniu stałym eurobanku zakładana przez Internet lub telefon (5,80%). Oprocentowanie wszystkich produktów z zestawienia lokat zakładanych na 3 miesiące jest wyższe od inflacji.

Wśród lokat zakładanych na 6 miesięcy pierwsze miejsce przypadło Lokacie Standardowej Internetowej Meritum Banku (6,10%). Jej minimalna kwota to 1 000 zł, a do założenia lokaty wymagane jest posiadanie konta. Na drugim miejscu eq aequo znalazło się… 6 lokat: Lokata 6 na 6 z oferty BGŻOptima, FM Lokata FM Banku, Lokata terminowa Get Banku, dwie propozycje Meritum Banku: Lokata Meritum Zysku w Internecie i Lokata Standardowa dla Klientów indywidualnych oraz lokata standardowa o oprocentowaniu stałym eurobanku zakładana przez Internet lub telefon.

Oprocentowanie wszystkich lokat zajmujących drugą pozycję w zestawieniu wynosi 6% w skali roku. Trzecia pozycja przypadła eurobankowi i jego, zakładanej w placówce, lokacie standardowej o oprocentowaniu stałym oraz Lokacie Stabilnej Idea Banku. Oprocentowanie obu brązowych medalistów to 5,90% w skali roku. Czwartą pozycję zajęła Lokata na Plus Getin Banku (5,85%). Oprocentowanie wszystkich lokat 6-miesięcznych jest wyższe od inflacji.

Sprawdź najlepsze lokaty na rynku w jednym miejscu!

Na pierwszym miejscu zestawienia lokat rocznych znalazły się (eq aequo) FM Lokata FM Banku, Lokata Standardowa Internetowa Meritum Banku i lokata Direct+ Internet Santander Consumer Banku. Ich oprocentowanie wynosi 6,20%. Na miejscu drugim znalazł się Get Bank i jego Lokata terminowa (6,15%). Na trzeciej pozycji zaś uplasowały się cztery lokaty: dwie propozycje Meritum Banku (Lokata Meritum Zysku w Internecie i Lokata Standardowa dla Klientów Indywidualnych) i dwie Santander Consumer Banku – Zysk+ i Direct+. Oprocentowanie tych lokat wynosi 6,10% w skali roku. Oprocentowanie wszystkich lokat 12-miesięcznych jest wyższe od inflacji.

Ranking lokat bankowych w kwocie 5000 PLN
Lp. Bank nazwa produktu Opr. nominalne Odsetki w PLN (po podatku) Min. kwota lokaty wymagane konto
Ranking lokat: 1 miesiąc
1 eurobank Lokata standardowa o oproc. stałym (Internet/telefon) 5,40% 18,22 200 zł tak
2 eurobank Lokata standardowa o oproc. stałym (placówka) 5,30% 17,88 200 zł tak
3 BGŻOptima Lokata standardowa 5,10% 17,21 1000 zł tak
4 Alior Bank Lokata standardowa 4,25% 14,35 1000 zł nie
5 neoBANK onLINE Lokata promocyjna 1M 4,20% 14,17 500 zł tak
6 eurobank Lokata standardowa o oproc. zmiennym 4,05% 13,67 200 zł tak
7 Meritum Bank Lokata Standardowa Internetowa 4,00% 13,50 1000 zł tak
8 Toyota Bank Lokata standardowa 4,00% 13,50 2000 zł nie
9 Get Bank Lokata terminowa 3,95% 13,33 3000 zł nie
10 Volkswagen Bank Lokata Plus 3,95% 13,33 1000 zł tak
Ranking lokat: 3 miesiące
1 Meritum Bank Pierwsza Lokata 8,50% 86,06 500 zł tak
2 Get Bank Lokata terminowa 6,00% 60,75 3000 zł nie
neoBANK onLINE Lokata onLINE 3M 6,00% 60,75 1000 zł tak
3 Getin Online Lokata Tradycyjna 5,85% 59,24 1000 zł nie
4 eurobank Lokata standardowa o oproc. stałym (placówka) 5,80% 58,72 200 zł tak
5 Idea Bank Lokata Stabilna 5,80% 58,72 1000 zł nie
6 neoBANK onLINE Lokata NOWY KAPITAŁ 5,80% 58,72 1000 zł tak
7 Getin Bank Lokata na Plus 5,75% 58,22 500 zł nie
8 eurobank Lokata standardowa o oproc. stałym (Internet/telefon) 5,70% 57,71 200 zł tak
9 DnB NORD NORDeLOKATA 3M 5,70% 57,71 2000 zł nie
10 FM Bank FM Lokata 5,50% 55,69 3000 zł nie
Ranking lokat: 6 miesięcy
1 Alior Bank Lokata standardowa 6,20% 125,55 1000 zł nie
2 Meritum Bank Lokata Standardowa Internetowa 6,10% 123,53 1000 zł tak
3 BGŻOptima Lokata 6 na 6 6,00% 121,50 1000 zł tak
FM Bank FM Lokata 6,00% 121,50 3000 zł nie
Get Bank Lokata terminowa 6,00% 121,50 3000 zł nie
Meritum Bank Lokata Meritum Zysku w Internecie 6,00% 121,50 3000 zł nie
Meritum Bank Lokata Standardowa dla Klientów indywidualnych 6,00% 121,50 1000 zł nie
eurobank Lokata standardowa o oproc. stałym (Internet/telefon) 6,00% 121,50 200 zł tak
4 eurobank Lokata standardowa o oprocentowaniu stałym (placówka) 5,90% 119,47 200 zł tak
5 Idea Bank Lokata Stabilna 5,90% 119,47 1000 zł nie
6 Getin Bank Lokata na Plus 5,85% 118,46 500 zł nie
7 Getin Online Lokata Tradycyjna 5,85% 118,46 1000 zł nie
8 Invest Bank Lokata standardowa zakładana przez SBE 5,50% 111,37 1000 zł nie
9 Raiffeisen Standardowa lokata terminowa 5,50% 111,37 3000 zł tak
10 Santander Consumer Bank Direct+ Internet 5,45% 110,36 5000 zł nie
Ranking lokat: 12 miesięcy
1 FM Bank FM Lokata 6,20% 251,10 3000 zł nie
Meritum Bank Lokata Standardowa Internetowa 6,20% 251,10 1000 zł tak
Santander Consumer Bank Direct+ Internet 6,20% 251,10 5000 zł nie
2 Get Bank Lokata terminowa 6,15% 249,07 3000 zł nie
 3 Meritum Bank Lokata Meritum Zysku w Internecie 6,10% 247,05 3000 zł nie
Meritum Bank Lokata Standardowa 6,10% 247,05 1000 zł nie
Santander Consumer Bank Zysk+ 6,10% 247,05 1000 zł nie
Santander Consumer Bank Direct+ 6,10% 247,05 5000 zł nie
4 eurobank Lokata standardowa o oproc. stałym (Internet/telefon) 6,00% 243,00 200 zł tak
5 Getin Bank Lokata na Plus 6,00% 243,00 500 zł nie
6 Getin Online Lokata Tradycyjna 6,00% 243,00 1000 zł nie
7 Idea Bank Lokata Stabilna 6,00% 243,00 1000 zł nie
8 neoBANK onLINE Lokata promocyjna 12M (II) 6,00% 243,00 500 zł tak
9 eurobank Lokata standardowa o oproc. stałym (placówka) 5,90% 238,95 200 zł tak
10 Inteligo igo lokata z miesięczną kapitalizacją odsetek 5,40% 224,19 1000 zł nie
Stan na 12.03.2012, Źródło: www.totalmoney.pl oraz strony banków.Można pokusić się o ostrożne stwierdzenie, że na rynku lokat terminowych nastąpiła już pewna stabilizacja. Banki wycofały się całkowicie (i przed terminem) z oferowania lokat z dzienną kapitalizacją odsetek. Można też było – w porównaniu do ubiegłego miesiąca – zaobserwować obniżenie oprocentowania lokat (np. 12-miesięcznej FM Lokaty z 6,60% na 6,00% a 12-miesięcznej Lokaty Stabilnej z 6,10% na 5,90%). Nie możemy już co prawda uratować zysków z lokat przed podatkiem, co nie oznacza, że powinniśmy wycofać nasze pieniądze z banku i włożyć je do przysłowiowej skarpety. Nie można też wykluczyć, że banki nie odkryły jeszcze wszystkich kart, i że może w najbliższej przyszłości zaskoczą nas nowymi propozycjami. Pierwsza jaskółka, w postaci 4-miesięcznej Lokaty Bezkarnej BGŻOptima, już jest. Czekając na to, co przyniesie przyszłość, korzystajmy z tego co oferują nam banki.