Jest kategoria funduszy inwestycyjnych, dla której średnia stopa zwrotu od początku roku do końca lipca wynosi 37,6 proc. Najgorszy podmiot z tej grupy zarobił w tym okresie 25,3 proc., najlepszy 45,8 proc. Chodzi o produkty, za których pośrednictwem można inwestować w akcje tureckich spółek.
Dynamiczny wzrost wycen ich jednostek wynika z przeświadczenia inwestorów, że Turcja zmienia się w tygrysa: jej gospodarka szybko rośnie, nie jest obciążona długami, a do tego jest perspektywiczna ze względu na wysoki – w porównaniu z krajami Zachodu – przyrost naturalny.
Turcja - kraj, który nie boi się kryzysu. Tylko wojny