Bankom zależy na zdobyciu nowych klientów. To nikogo nie powinno dziwić. Jednym ze sposobów na przyciągnięcie nowych klientów jest zaproponowanie im korzystniejszych warunków – w tym oprocentowania depozytów.

Najczęściej do zmiany banku, w którym przechowujemy nasze oszczędności skłania nas wysokie oprocentowanie depozytów oferowane w instytucji konkurencyjnej. Wiemy o tym my, wiedzą o tym też banki. Dlatego też w reklamach – zarówno prasowych, internetowych, jak i telewizyjnych – kładą nacisk na ten właśnie na ten element. TotalMoney.pl postanowił sprawdzić jakie są aktualnie najlepiej oprocentowane propozycje dla nowych środków.

Zobacz, w którym banku założysz lokatę bez potrzeby otwierania konta!

Kto proponuje specjalne warunki cenowe dla nowych środków?

Dokonując subiektywnego przeglądu najkorzystniejszych naszym zdaniem propozycji ofert depozytowych na nowe środki postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej:
• Lokacie bezkarnej z BGŻOptima;
• Lokacie zyskownej Getin Banku;
• Lokacie standardowej z Raiffeisen Banku Polska;
• Lokacie Plus 10% w Idea Banku;
• Lokacie Swobodnie Zarabiającej w Banku Zachodnim WBK;
• Lokacie Parzystej i Nieparzystej w PKO Banku Polskim.

Konkretnie. Ile i na ile można ulokować?

Wiemy już, które banki oferują korzystne warunki prowadzenia lokat terminowych dla nowych środków. Pora więc przejść do konkretów i sprawdzić jakie warunki pomnażania nieruchomości oferują nam wymienione powyżej banki:
• Lokata bezkarna BGŻOptima kusi oprocentowaniem 6,5% dla trzymiesięcznego okresu umownego, niską minimalną kwotą (od 1 000 zł) oraz – co stanowi jej największy atut - zwrotem 100% odsetek w przypadku przedterminowego zerwania lokaty;
• pięciomiesięczna Lokata Zyskowna Getin Banku oferuje oprocentowanie na poziomie 6,4%, zaś minimalna kwota wynosi zaledwie 500 zł;
• Lokata standardowa oferowana przez Raiffeisen Bank Polska dla trzymiesięcznego depozytu oferuje w wysokości aż 7%. Minimalna kwota tego depozytu wynosi 3 000 zł, ale osoba, która założy lokatę może wziąć udział w promocji i zgarnąć do 100 zł premii a nawet wylosować iPada 2!
• Lokata Plus 10% Idea Banku oferuje innowacyjną formułę zachęcającą do przenoszenia lokat do tej instytucji. Klientom, którzy zgłoszą się do oddziału Idea Banku i udokumentują jakie oprocentowanie miała posiadana przez nich lokata, Idea Bank zaoferuje oprocentowanie o 10% wyższe po spełnieniu warunków promocji. Minimalna kwota lokaty wynosi 1 000 zł, zaś okres umowny - 3 miesiące;
• 12-miesięczna Lokata Swobodnie Zarabiająca w Banku Zachodnim WBK oferuje oprocentowanie w wysokości do 5%. Jej minimalna kwota wynosi 1 000 zł, a jej przedterminowa likwidacja wiąże się ze zmniejszeniem oprocentowania o 0,3 pp.
• PKO Bank Polski oferuje Lokatę Parzystą z oprocentowaniem w wysokości do 5,5% w skali roku dla 12-miesięcznego okresu umownego oraz 9-miesięczną Lokatę Nieparzystą oprocentowaną w wysokości 5,3%. Minimalna kwota lokaty wynosi już 1 000 zł.Na co zwrócić szczególną uwagę?

Oprocentowanie lokaty – mimo, że ważne – nie powinno być jedynym elementem branym pod uwagę przy wyborze konkretnego produktu depozytowego. Trzeba także sprawdzić, czy lokata, na której chcemy zdeponować pieniądze nie ma ukrytych „haczyków”. Zobaczmy więc, co powinniśmy wiedzieć o lokatach, które opisaliśmy powyżej:
• Maksymalna kwota Lokaty bezkarnej BGŻOptima ograniczona jest do 20 000 zł;
• Lokatę Zyskowną można założyć tylko w placówkach Getin Banku lub przez telefon. Nie można jej założyć za pośrednictwem bankowości internetowej;
• Na Lokacie standardowej oferowanej przez Raiffeisen Bank Polska można zdeponować maksymalnie 10 000 zł, zaś przedterminowe zerwanie umowy skutkuje obniżeniem oprocentowania do poziomu 0,00%;
• Maksymalne oprocentowanie Lokaty Plus 10% Idea Banku po podwyższeniu nie może przekroczyć 10%;
• Bank Zachodni WBK pobiera 7 zł opłatę od posiadaczy Lokaty Swobodnie Zarabiającej za przelew środków z rachunku lokaty na rachunek prowadzony w innym banku, oprocentowanie 5% w skali roku dostępne jest dla lokat w kwocie powyżej 100 000 zł;
• Najwyższe oprocentowanie Lokaty Parzystej i Nieparzystej PKO Banku Polskiego dostępne jest jedynie dla kwot powyżej 50 000 zł.

Porównanie lokat terminowych na nowe środki
Bank/ Nazwa lokaty Oprocentowanie Okres umowny Minimalna kwota Uwagi
BGŻOptima Lokata bezkarna 6,50% 3 miesiące 1 000 zł Zwrot 100% odsetek w przypadku przedterminowego zerwania lokaty Maksymalna kwota lokaty - 20 000 zł
Getin Noble Bank Lokata zyskowna 6,40% 5 miesięcy 500 zł Lokatę można założyć tylko w placówkach banku lub przez telefon
Raiffeisen Bank Polska Lokata standardowa 7,00% 3 miesiące 3 000 zł Możliwość wzięcia udziału w promocji, otrzymania 100 zł premii i wylosowania iPada 2
Idea Bank Lokata 10 Plus Od 5% do 10% 3 miesiące 1 000 zł Maksymalna kwota lokaty - 50 000 zł Maksymalne oprocentowanie nie może przekroczyć 10%
Bank Zachodni WBK 12-miesięczna Lokata Swobodnie Zarabiająca 4,50% - od 1000 zł do 49999,99 zł 4,75% - od 50000 zł do 99999,99 zł 5,00% - do 100000 zł 12 miesięcy 1 000 zł Bank pobiera opłatę w wysokości 7 zł za przelew środków z rachunku lokaty na rachunek prowadzony w innym banku
PKO Bank Polski Lokata Parzysta i Nieparzysta Lokata Parzysta - do 5,50% Lokata Nieparzysta - do 5,30% Lokata Parzysta - 12 miesięcy Lokata Nieparzysta - 9 miesięcy 1 000 zł Oprocentowanie 5,50% i 5,30% dostępne jest w przypadku dotrzymania 12- lub 9-miesięcznego okresu umownego dla lokat w kwocie powyżej 50 000 zł
Źródło: porównywarka lokat terminowych TotalMoney.pl oraz strony banków

Najwyżej oprocentowane lokaty bankowe. Porównaj online

Niespotykanie dobre warunki – nowi mają lepiej!

Nie od dziś wiadomo, że w realiach polskiej bankowości dużo trudniejszą sztuką jest zachęcenia klienta do zainteresowania się nowa ofertą, aniżeli utrzymanie go w ramach swoich zasobów. Dlatego też nie jest czymś niespotykanym to, że banki chętnie pozyskują klientów – w przypadku pożyczek np. na konsolidację, zaś przy produktach depozytowych - na lokaty na nowe środki. Zawsze trzeba jednak z uwagą czytać materiały dotyczące tych produktów – często występują w nich bowiem ograniczenia co do maksymalnych kwot, które mogą być. Mimo wszystko jednak są to zazwyczaj możliwie najlepsze dostępne w danym momencie warunki do pomnażania swoich oszczędności, których posiadanie w jak największych sumach wszystkim szczerze życzymy!