O tym, czy wahania kursu franka są alarmujące i jaki jest stan pożyczek hipotecznych mówi prezes Związku Banków Polskich mówi w rozmowie z DGP podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy Krzysztof Pietraszkiewicz.