We wszystkich państwach Unii będzie jednolity formularz dla klientów biorących kredyt hipoteczny. Taką decyzję podjął Parlament Europejski, by ochronić interesy osób starających się o taki kredyt na zakup mieszkania lub innej nieruchomości.

Banki będą zobowiązane do dokładnego informowania klientów o faktycznych kosztach transakcji. Gwarancją ma być "europejski formularz" obowiązujący we wszystkich bankach Unii. Zawierać ma przejrzyste informacje, dotyczące także zagrożeń związanych ze spłatą pożyczki. Pozwoli kupującym wybrać najlepszą ofertę, która powinna być ważna przynajmniej tydzień, aby klient miał czas na zastanowienie.

Ponadto mają obowiązywać bardziej elastyczne zasady umożliwiające wcześniejszą spłatę kredytu.

Nowe regulacje powinny wyeliminować wprowadzające w błąd pułapki czyhające w informacjach pisanych drobnym drukiem. Klienci będą także częściowo chronieni przed rosnącymi kosztami i wpadnięciem w spiralę zadłużenia.

Parlament zaakceptował tekst uzgodniony z państwami członkowskimi, ale przed ostatecznym jego przyjęciem chce, by państwa wprowadziły przepis gwarantujący kontrolę ich prawidłowego wdrażania na terenie Unii.