Młodych niesolidnych dłużników przybyło przez rok o 15 proc., problemy z płatnościami rat kredytów i rachunków ma 154,5 tys. milenialsów, czyli 18-24-latków. Łącznie ich zaległości wynoszą ok. 872 mln zł - wynika z opublikowanych w czwartek danych BIG InfoMonitor oraz BIK.

Jak wskazano, niespłacane w terminie raty kredytów i bieżących rachunków młodych, stanowią 1,3 proc. całości źle obsługiwanych zobowiązań widocznych w bazach BIK i BIG InfoMonitor.

Przeciętny zaległy dług (min. 200 zł opóźnione o co najmniej 30 dni) młodych osób wynosi – 5 tys. 642 zł. Do 1 tys. zł długu ma 29 proc. młodych, 47 proc. - od 1 tys. 1 zł do 4 tys. zł, a na kwotę powyżej 4 tys. zł zadłużona jest ok. jedna czwarta (24 proc.) osób.

Wśród opóźnionych zobowiązań milenialsów dominują kredyty, na które przypada prawie 470 mln zł - wyliczono.

W kategorii zobowiązań pozakredytowych, których 18-24 latkowie mają blisko 402 mln zł, przodują niezapłacone rachunki za telefon - 94,9 mln zł. Problem ten dotyczył ponad 35 tys. osób. Średni dług to 2 683 zł. Na drugim miejscu znalazło się przeterminowane zadłużenie "z tytułu wykonawczego", czyli pieniędzy, których wypłatę nakazał sąd.

"Niepokojące jest to, że już wśród wkraczających w dorosłość znajdują się osoby, które zalegają z opłatą alimentów, zobowiązań o wieloletnim charakterze"- podkreślono. Z danych BIG InfoMonitor wynika, że jest ich ponad 2,5 tys., a alimentacyjny dług wynosi 26,7 mln zł, czyli 10,4 tys. zł na osobę.

Za co jeszcze w terminie nie płacą Polacy w wieku 18-24 lat? Prawie 14,5 mln zł opóźnionego długu milenialsi wygenerowali w związku z podpisaniem umowy zakupu, z uregulowania, której się nie wywiązali. "Lekceważąco grupa ta podchodzi również do uregulowania kar za jazdę bez ważnego biletu, które otrzymała w środkach komunikacji publicznej" - wskazano.

Jak wynika z danych, prawie 9 tys. osób w wieku 18-24 lata zalega z tego tytułu na kwotę niemal 11 mln zł. Średnie zaległości z tego tytułu to 1 tys. 224 zł. "Jest to o 450 zł więcej niż przeciętna zaległość za jazdę na gapę ogółu Polaków" - wyliczono.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor), które wraz z Biurem Informacji Kredytowej wchodzi w skład grupy BIK, prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Działając w oparciu o Ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm.