Dla potrzeb naszego rankingu przyjęliśmy, że klientem poszukującym kredytu hipotecznego jest trzyosobowa rodzina chcąca kupić nowe mieszkanie w liczącej 138,5 tysiąca mieszkańców Zielonej Górze. Ich wybór padł na trzypokojowe lokum o powierzchni 61 mkw. znajduje się na Osiedlu Jędrzychów przy ul. Łukasiewicza. Cena mieszkania to 213 325 zł. Nasi klienci posiadają wkład własny w wysokości 20% tej ceny, potrzebują więc kredytu na kwotę 170 660 zł. Kredyt ten chcą spłacać przez 30 lat w równych ratach miesięcznych.

Szukasz kredytu mieszkaniowego z niska rata? Porównaj banki i wybierz najtańszy kredyt online

Do udziału w naszym rankingu zaprosiliśmy banki udzielające kredytów hipotecznych. Na naszą ankietę odpowiedziało 16 z nich i to właśnie ich oferty porównywaliśmy. Pozycja, jaką zajął kredyt udzielany przez dany bank, uzależniona była od wysokości całkowitego kosztu kredytu.

Najlepszy kredyt mieszkaniowy

Na podium w sierpniowym zestawieniu najlepszych kredytów hipotecznych przygotowanym przez TotalMoney.pl znalazły się: Bank BPH, Alior Bank oraz mBank.


Ranking kredytów hipotecznych - sierpień 2015
Poz.BankWniosek onlineCałkowity koszt kredytuMiesięczna rataOproc.Prowizja
1Sprawdź kredyt95 258 zł682,00 zł2,57 %1,88 %
2Sprawdź kredyt104 190 zł752,00 zł3,31 %1,00 %
3Sprawdź kredyt108 648 zł740,85 zł3,23 %0,00 %
4Sprawdź kredyt109 801 zł754,26 zł3,36 %1,64 %
5Sprawdź kredyt112 737 zł746,71 zł3,27 %2,00 %
6Sprawdź kredyt112 904 zł720,48 zł2,92 %0,00 %
7Sprawdź kredyt112 965 zł770,53 zł3,54 %0,00 %
8Sprawdź kredyt113 426 zł762,60 zł3,41 %2,00 %
9Sprawdź kredyt113 485 zł765,39 zł3,49 %0,00 %
10Sprawdź kredyt114 624 zł751,18 zł3,34 %3,00 %

1) Wysokość miesięcznej raty od II roku wynosi 756,05 zł
2) Wysokość oprocentowania od II roku wynosi 3,31%

Założenia: Kredyt na 80% LTV, kwota kredytu: 170 660 zł, waluta: PLN, okres kredytowania: 30 lat.  Raty równe. Klient: trzyosobowa rodzina z dochodami w wysokości 4 809 zł, osiągająca dochody na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, mieszkająca w Zielonej Górze. Klienci nie posiadają innych kredytów, korzystają z karty kredytowej (limit 3 000 zł, zadłużenie spłacane na bieżąco). Oferta z cross-sell. W zestawieniu zostały ujęte banki, które odesłały wypełnione ankiety do 11 sierpnia 2015 r.

Źródło: TotalMoney.pl


Pierwsze miejsce zajęła oferta Banku BPH. Całkowity koszt kredytu dla opisanych powyżej klientów wyniesie w tym banku 95 258 zł, miesięczna rata zobowiązania – 682 zł, oprocentowanie - 2,57% w skali roku, zaś prowizja za udzielenie kredytu - 1,88% pożyczonej kwoty. Całkowity koszt kredytu składa się z: odsetek (75 556 zł), prowizji za udzielenie kredytu (3 054 zł), ubezpieczenia na wypadek zgonu i niezdolności do pracy oraz ubezpieczenia na wypadek czasowej niezdolność do pracy, utraty pracy albo poważnego zachorowania za dwóch kredytobiorców (5 163 zł), opłaty z tytułu ubezpieczenia nieruchomości (172 zł), opłaty za wycenę nieruchomości (300 zł), opłaty za wpis hipoteki wraz z podatkiem (217 zł), opłaty miesięcznej za prowadzenia rachunku Maksymalne Konto (19,99 zł miesięcznie) oraz prowizji za udostępnienie limitu kredytu i obsługę karty kredytowej (10 zł miesięcznie, co w całym okresie kredytowania da 10 796 zł). Skorzystanie z dodatkowych produktów jest obowiązkowe. Bank BPH oczekuje bowiem od naszych klientów posiadania w dniu składania wniosku o wypłatę pierwszych środków kredytu rachunku osobistego Maksymalne Konto, przekazywania na niego wynagrodzenia i wykonywania co najmniej dwóch transakcji bezgotówkowych wydaną do niego kartą debetową oraz podpisania umowy o kartę kredytową FAIR lub MasterCard GOLD i dokonywania przy jej użyciu transakcji na łączną kwotę co najmniej 500 zł w każdym okresie rozliczeniowym karty.

Rata kredytu w banku z miejsca drugiego, czyli w Alior Banku wyniesie o 70 zł więcej niż w Banku BPH, tj. 752 zł miesicznie. Oprocentowanie proponowane przez Alior wynosi 3,31% a prowizja za udzielenie finansowania – 1%. Całkowity koszt kredytu to 104 190 zł. Składają się na niego: odsetki w kwocie 101 364,94 zł, prowizja w kwocie 1 706 zł, koszty inspekcji nieruchomości (250 zł), wyceny nieruchomości (500 zł) oraz inne koszty wynoszące 369 zł. W zamian za wymienione powyżej warunki kredytowania bank będzie oczekiwał od naszego klienta wykupienia polisy na życie.

Trzecia pozycja w rankingu TotalMoney.pl należy do kredytu hipotecznego udzielanego przez mBank. Miesięczna rata zobowiązania będzie tu niższa niż w Alior Banku, wyniesie bowiem 740,85 zł. Jednak całkowity koszt finansowania będzie wyższy, sięgnie 108 648 zł, z czego 96 046,40 zł to odsetki. Pozostałe koszty generują: ubezpieczenie Pakiet Bezpieczna Spłata (składka jednorazowa – 2 356,25 zł) i suma składek miesięcznych (9 955,68 zł) oraz podwyższone oprocentowanie (na 3 miesiące) z tytułu braku wpisu hipoteki do KW (290,10 zł). mBank nie pobiera prowizji za udzielenie finansowania, oprocentowanie kredytu wynosi natomiast 3,23% w skali roku. mBank oczekuje, że nasi klienci przystąpią do promocji polegającej m.in. na wykupieniu ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Spłata.

Oblicz ratę kredytu hipotecznego w 3 krótkich krokach. Wejdź na porównywarkę

Różnica między całkowitym kosztem kredytu między najtańszą a najdroższą ofertą w naszym rankingu wyniosła niemal 39 000 zł. W skali roku to prawie 1300 zł. Niewątpliwie więc przed podjęciem decyzji o wyborze banku finansującego zakup naszego wymarzonego mieszkania warto porównać oferty dostępne na rynku.