Kredyt 2 proc. a może specjalne konto pozwalające oszczędzać na własne „M”. Już 1 lipca 2023 r. w życie wejdzie ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Sprawdź, kto i na jakich warunkach skorzysta z nowych przepisów.

1 lipca 2023 r. w życie wejdzie ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Na mocy tych przepisów uruchomiony zostanie program Pierwsze Mieszkanie, który jego beneficjentom ma pomóc w nabyciu pierwszego mieszkania lub domu jednorodzinnego. Udział mogą w nim wziąć osoby, które nie ukończyły 45 lat, nie są i nie byli właścicielami mieszkania, domu, a także nie posiadali do nich spółdzielczego prawa. W ramach programu przewidziano dwie formy uczestnictwa – Bezpieczny kredyt 2 proc. i Konto mieszkaniowe.

Bezpieczny kredyt 2 proc.: Maksymalna kwota i wkład własny

Bezpieczny kredyt 2 proc. przewiduje dopłaty do rat kredytu mieszkaniowego. Maksymalna kwota, na którą można wziąć kredyt, to 500 tys. złotych. Kwota ta może ulec podwyższeniu do 600 tys. złotych w przypadku małżonków lub rodziców co najmniej jednego dziecka. Pieniądze te można przeznaczyć np. na budowę domu jednorodzinnego, zakup działki lub mieszkania, a także wykończenie budynku.

Co ważne, nie przewidziano ograniczenia co do limitu ceny za 1 m kw. Kredyt można zaciągnąć bez wkładu własnego lub z wkładem własnym do 200 tys. złotych. Wkładem własnym może być również niezabudowany grunt, na którym chce się postawić budynek. Okres dopłat do rat wynosi 120 miesięcy (10 lat). Kredyt może być wzięty tylko w polskiej walucie.

Alternatywa dla kredytu 2 proc.: Kto może założyć Konto Mieszkaniowe?

Konto Mieszkaniowe jest z kolei alternatywą dla Bezpiecznego Kredytu 2 proc. Jego celem jest systematyczne oszczędzanie, co w przyszłości ma ułatwić zakup mieszkania lub budowę domu jednorodzinnego. Konto można założyć każda osoba od 13. do 45. roku życia, która nie posiada (i nie posiadała w przeszłości) prawa własności lub spółdzielczego prawa do mieszkania lub domu rodzinnego. Są od tego jednak wyjątki. Powyższy warunek nie dotyczy osób, które posiadają lub posiadały prawo do mieszkania lub domu jednorodzinnego:

  • którego powierzchnia nie przekracza 50 m kw. i w którym osoba ta zamieszkuje z dwojgiem dzieci,
  • którego powierzchnia nie przekracza 75 m kw. i w którym osoba ta zamieszkuje z trojgiem dzieci,
  • którego powierzchnia nie przekracza 90 m kw. i w którym osoba ta zamieszkuje z czworgiem dzieci,
  • w którym osoba ta zamieszkuje z co najmniej pięciorgiem dzieci;

Konto Mieszkaniowe: Ile trzeba wpłacać na konto?

Minimalna miesięczna wpłata na konto wynosi 500 zł (6 tys. zł rocznie), maksymalna to 2 tys. zł (24 tys. zł rocznie). Wpłaty mogą być różnej wysokości w zależności od możliwości finansowych w danym miesiącu. W każdym roku można maksymalnie jeden raz bez konsekwencji nie dokonać wpłaty na dane konto.

Konto Mieszkaniowe: Jak długo trzeba oszczędzać?

Minimalny okres gromadzenia oszczędności wynosi trzy lata, a maksymalny 10 lat. Minimum 11 wpłat rocznie gwarantuje otrzymanie premii od państwa, czyli dodatku obliczanego na poziomie średniorocznego wskaźnika inflacji lub średniej arytmetycznej ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego (wybierany jest korzystniejszy wskaźnik). Wypłata środków przed upływem minimalnego okresu powoduje brak prawa do ww. finansowego wsparcia.

Po upływie 10 lat lub przerwaniu wpłat (po minimalnym upływie trzech lat) Konto Mieszkaniowe przekształcone zostaje przez bank w Lokatę Mieszkaniową. Będzie ona oprocentowana według stałej stopy procentowej, nie niższej niż 75 proc. stopy oprocentowania rachunku terminowej lokaty w danym banku.

Listy banków, które oferują Bezpieczny kredyt 2 proc. i Konto Mieszkaniowe, zostaną opublikowane na stronach internetowych Banku Gospodarstwa Krajowego.

Jak to wygląda w praktyce?

Ministerstwo Rozwoju i Technologii podaje przykładosoby, które regularnie odkładała po 1 tys. zł miesięcznie, a tym samym w ciągu roku odłożyła 12 tys. zł. Zakładając, że inflacja wyniosła w danym roku 9,6 proc., premia mieszkaniowa wyniesie 624 zł. Po kolejnym roku oszczędzania na koncie będzie już miała 24 tys. zł. Przy takiej samej inflacji jego premia mieszkaniowa powiększy się o 1776 zł i wyniesie 2,4 tys. zł. W trzecim roku, przy utrzymaniu takich samych wpłat i inflacji, kapitał wyniesie już 36 tys. zł. Premia mieszkaniowa wzrośnie do 5328 zł. Łącznie przez trzy lata otrzyma ponad 8350 zł.

Co istotne, przez cały okres oszczędzania, gromadzone środki będą podlegać również oprocentowaniu na zasadach oferowanych przez bank, jak przy zwykłym koncie oszczędnościowym. Zyski będą zwolnione z podatku Belki. Po upływie 10 lat lub przerwaniu wpłat (po minimalnym upływie trzech lat) Konto Mieszkaniowe przekształcone zostaje przez bank w Lokatę Mieszkaniową. Lokata będzie oprocentowana według stałej stopy procentowej, nie niższej niż 75 proc. stopy oprocentowania rachunku terminowej lokaty w danym banku.