Pozwala bankom na szybkie odzyskanie pieniędzy od nieuczciwego wierzyciela, ale zdaniem Trybunału Konstytucyjnego to przywilej, dzięki któremu instytucja finansowa jest sędzią w swojej sprawie. Bankowy Tytuł Egzekucyjny wymaga zmian.

Zdaniem analityka Xeliona Piotra Kuczyńskiego, wyrok Trybunału Konstytucyjnego oznacza, że politycy będą musieli znaleźć rozwiązanie, które pozwoli bankom na szybkie odzyskanie niespłacanego kredytu. Rozmówca IAR uważa, że banki zabezpieczą się za pomocą weksli in blanco czy żyrantów.

Ekspert dodaje, że brak takiego rozwiązania mógłby się przełożyć na wyższe ceny kredytu. Ich oprocentowanie może wzrosnąć, ponieważ banki byłyby narażone na większe ryzyko.

Alternatywą, zdaniem Piotra Kuczyńskiego, jest zaostrzenie kryteriów i przyznawanie kredytów bogatszym klientom.

Trybunał Konstytucyjny nakazał zmianę kontrowersyjnych przepisów do 1 sierpnia 2016 roku.