Związek Przedsiębiorców i Pracodawców rozpoczął cykl seminariów, których celem jest przekonanie przedsiębiorców sektora MSP, że inwestycja w terminal płatniczy jest inwestycją we własny biznes. Organizowane seminaria mają dostarczyć wiedzę na temat tego jak w pełni wykorzystać możliwości związane z akceptacją kart płatniczych. 

Najbliższe seminarium – organizowane we współpracy z Łódzką Izbą Przemysłowo-Handlową – odbędzie się 20 listopada br. w Łodzi. 

Podczas seminarium omówione zostaną zalety płatności bezgotówkowych w biznesie, sposoby przygotowania firmy do płatności elektronicznych, możliwości znalezienia właściwego partnera do akceptacji kart oraz kwestie zarządzania ryzykiem i procesowania kart.
Szczegółowe informacje o spotkaniu znajdują się na stronie Organizatora, www.zpp.net.pl