Klub PiS złożył w czwartek poprawkę do projektu ustawy, by zwiększyć kwoty dodatku osłonowego; łączne wydatki na ten cel w przyszłym roku wzrosną do 4 mld 700 mln zł. Zmiana ma chronić gospodarstwa domowe zagrożone ubóstwem energetycznym przez wzrost cen węgla. Projekt skierowano do komisji.

Poprawkę w imieniu klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość złożył Krzysztof Tchórzewski.

"Mimo że została przeprowadzona dosyć wnikliwa analiza tej ustawy, to zauważyliśmy jeszcze konieczność wniesienia znaczącego uzupełnienia. Zgłaszam dodatkową poprawkę do projektu ustawy, żeby dodatek osłonowy (był - PAP) w powiększonej wielkości do 500 zł dla gospodarstw domowych jednoosobowych, 750 zł na gospodarstwo domowe składające się z dwóch do trzech osób, 1062,50 zł dla czterech i pięciu osób i najwyższy, powyżej sześciu osób - 1437,50. Artykuł 16 miałby wtedy brzmienie, że w 2022 roku kwota będzie wynosiła 4 mld 700 mln zł" - powiedział Tchórzewski.

Jak mówił, ta zmiana ma na celu ochronę gospodarstwa domowego zagrożonego ubóstwem energetycznym ze względu na bardzo dynamiczny wzrost cen węgla zarówno na globalnym oraz na krajowym rynku w bieżącym roku. "Zwiększenie tego dodatku osłonowego dla gospodarstw domowych wykorzystujących węgiel dla celów ogrzewania indywidualnego, ma na celu ochronę odbiorcy wrażliwego ekonomicznie przed znacznymi podwyżkami cen tego surowca, które są obecnie zauważalne i które przekładają się na wymierny wzrost kosztów ogrzewania" - dodał.

Zdaniem Tchórzewskiego poprawka jest niezbędna, ponieważ gospodarstwa domowe używające węgla dysponują dużo mniejszymi dochodami i wymagają przez to specjalnego potraktowania.

W rządowym projekcie założono, że maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na dodatki osłonowe w 2022 r. ma wynieść 4,1 mld zł. Środki na wypłatę dodatków będą pochodzić z budżetu państwa i ze sprzedaży (w drodze aukcji) uprawnień do emisji CO2.

Przemawiając w imieniu klubu KO, poseł Michał Krawczyk powiedział, że dodatek nie przyczyni się do spadku inflacji. "On stanowić będzie dodatkowy dochód dla mniej zamożnych, ale natychmiast zostanie zjedzony przez inflację, bo nie walczycie z przyczyną inflacji, tylko z objawami, a to za mało" - mówił.

Poseł skrytykował przyjętą podczas posiedzenia sejmowych komisji poprawkę, która przewiduje, że mieszkańcy będą musieli złożyć wnioski o wsparcie do 31 stycznia 2022r. "To jest niewykonalne ze względu na krótki termin, bo ta ustawa jeśli dziś zostanie przyjęta, to jeszcze trafi do Senatu, podpisać będzie ją będzie musiał prezydent i jeszcze rady gminy będą musiały w tej spawie podjąć odpowiednie uchwały, a potem powiadomić mieszkańców. Na to wszystko jest za mało czasu do końca stycznia" - powiedział Krawczyk.

Adrian Zandberg z Lewicy podkreślił w Sejmie, że pomoc jest konieczna, bo wskaźniki ubóstwa rosną, złożył też poprawkę w imieniu klubu Lewicy, aby dodatki osłonowe przewidziane w projekcie wypłacić szybciej.

Z kolei Andrzej Grzyb z Koalicji Polskiej mówił w czwartek, że klub popiera całą ideę pomocy, ale proponuje, aby poszerzyć grono odbiorców wsparcia.

"Proponujemy, żeby było też zróżnicowanie beneficjentów co do ilości członków z rodziny" - powiedział Grzyb. Również jego zdaniem przyjęty termin składania wniosków o pomoc do 31 stycznia 2022, jest za krótki i należy rozważyć jego przedłużenie o co najmniej miesiąc.

Michał Urbaniak z Konfederacji wskazał podczas dyskusji, że źródłem inflacji jest m.in europejski Zielony Ład i opłaty za emisję. Złożył on poprawkę dotyczącą kwestii budżetowania tego wsparcia. Jak tłumaczył, chodzi o prawie 7 mld zł z opłat za emisję, "które nie wiadomo, gdzie mogą pójść w budżecie" - dodał.

Mirosław Suchoń z koła Polska 2050 wskazał, że projekt nie zatrzyma drożyzny, bo silnym impulsem do wzrostu cen będzie "Polski Ład", który wchodzi w życie od stycznia. "Wnosimy o to, żeby odłożyć wejście w życie Polskiego Ładu o co najmniej rok" - powiedział.

Odpowiadając na pytania posłów minister klimatu i środowiska Anna Moskwa przypomniała, że dodatek osłonowy jest częścią całej tarczy antyinflacyjnej w skład której wchodzi też obniżenie VAT-u, akcyzy na gaz, na ciepło i na energię.

"Jeżeli te wszystkie instrumenty dodamy do siebie, będzie to cały pakiet 10-miliardowej tarczy antyinflacyjnej docierającej do wszystkich obywateli Polski" - powiedziała.

Z wypowiedzi Moskwy wynika, że przygotowany został już wzór wniosku, który trzeba będzie złożyć, aby ubiegać się o wsparcie. Minister dodała, że zostanie on opublikowany w formie rozporządzenia. Poinformowała też, że będą prowadzone szkolenia dla samorządów w sprawie dodatków, oraz ogólnopolskie i lokalne akcje informacyjne skierowane do obywateli.

Projekt skierowany został do Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Dodatek osłonowy jest jednym z elementów tzw. tarczy antyinflacyjnej. Zgodnie z projektem ma przysługiwać osobom, których dochód miesięczny nie przekracza 2,1 tys. zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz 1,5 tys. zł w przypadku gospodarstw, w których jest więcej osób.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski, Longina Grzegórska-Szpyt