Kredyt odnawialny w koncie osobistym jest bardzo korzystnym rozwiązaniem kiedy potrzebujemy pieniędzy w kwocie wyższej od salda na naszym koncie osobistym. Można go łatwo otrzymać. Także korzystanie z tego produktu nie nastręcza większych problemów. Sprawdźmy zatem, w którym banku można otrzymać kredyt odnawialny na najlepszych warunkach

Domowy budżet potrzebuje zastrzyku gotówki? To może się zdarzyć zawsze, a zwłaszcza w okresie wzmożonych wydatków. Na przykład w okresie przedświątecznym. Z jakich opcji możemy wówczas skorzystać? Możemy pożyczyć od znajomych czy rodziny (ale z tej opcji trudno raczej skorzystać w okresie przedświątecznym), możemy złożyć wniosek o pożyczkę gotówkową… albo skorzystać z kredytu odnawialnego w koncie osobistym. Kredyt odnawialny to nic więcej niż stale dostępna linia kredytowa. Może ona być wykorzystana na dowolny cel. Podstawową cechą kredytu odnawialnego jest możliwość kilkukrotnego wykorzystania przyznanych przez bank pieniędzy - każda spłata zmniejsza zadłużenie i pozwala na ponowne korzystanie ze środków. Odsetki przy kredycie odnawialnym naliczane są od powstałego zadłużenia. Po spłacie części zadłużenia bank nalicza odsetki od pozostałej kwoty zadłużenia, a nie od całości.

Porównanie ponad 50 kredytów gotówkowych. Wybierz najlepszy dla siebie.

Wysłaliśmy do banków ankietę, w której poprosiliśmy o przysłanie warunków, na jakich przyznałyby kredyt w koncie osobistym klientowi posiadającemu rachunek osobisty od 6 miesięcy, regularnie zaliczany kwotą 2 700 zł. Poprosiliśmy o przygotowanie wyliczeń dla trzech kwot kredytu odnawialnego: 3 000 zł, 5 000 zł i 10 000 zł. Punkty przyznawaliśmy za:

• prowizję za udzielenie i odnowienie kredytu – 2 punkty mógł zdobyć bank, w którym wynosi ona od 0% do 0,9%; 1 punkt – gdy wynosi ona od 1% do 1,5%; 0,5 punktu – jeżeli jej wysokość to 1,6% - 2%
• oprocentowanie - 2 punkty mógł zdobyć bank, w którym wynosiło ono do 10%; 1 punkt – gdy było ono wyższe niż 10% a niższe niż 13%; 0,5 punktu – jeżeli wynosiło ono więcej niż 13% a nie przekraczało 16%
• maksymalną dostępną kwotę kredytu. Jeżeli wynosiła ona do 50 000 zł przyznawaliśmy 0,5 punktu; jeżeli była wyższa niż 50 000 zł a nie przekraczała 100 000 zł – 1 punkt; a jeżeli przekraczała 100 000 zł – 2 punkty.
• Trzeba tu dodać, że ocenialiśmy maksymalną możliwą do otrzymania kwotę kredytu. W części banków, które udzieliły odpowiedzi na naszą ankietę jest ona uzależniona od wysokości wpływów na konto osobiste. Przykładowo, w Banku Zachodnim jest on udzielany do wysokości 6-krotności wpływów (do 120 000 zł) a w BOŚ Banku – do 8-krotności wypływów (maksymalnie 100 000 zł).
• Punktów nie przyznawaliśmy w sytuacji jeżeli bank podał oprocentowanie „od” czy udzielając odpowiedzi na pytanie o maksymalną kwotę kredytu napisał, że jest ona ustalana indywidualnie.Kto zwyciężył?

Najlepszy kredyt w koncie osobistym w kwocie 3000 zł
TOP 3 1 miejsce 2 miejsce 3 miejsce
Liczba punktów 7 5,5 4,5
Bank/nazwa kredytu Alior Sync Limit odnawialny w rachunku Bank Zachodni WBK Limit kredytowy w koncie Raiffeisen Polbank Limit zadłużenia w koncie BNP Paribas Bank Polska Kredyt w ROR
Prowizja za przyznanie kredytu 0,5% min. 25 zł 0%1) 1,6% min. 50,00 zł 1%
Prowizja za odnowienie kredytu 0,5% min. 25 zł 1% min. 50 zł 1,3% min. 50,00 zł 1%
Oproc. 9,6% 16% 9,99% 15,5%
Maks. kwota 100000 zł 6 krotność dochodu (do 120 tys. zł) 60000 zł do 100000 zł (niezabezpie- czony) do 600000 zł (zabezpie- czony)
Od kiedy dostępny W dniu zawarcia umowy Od momentu założenia konta Uruchamiany po podpisaniu umowy i dostarczeniu wymaganych dokumentów
Założenia: >> Klient posiada konto osobiste od 6 miesięcy >> Konto osobiste jest regularnie zasilane >> Miesięczne wpływy na konto wynoszą 2700 zł1) Promocja do końca czerwca 2014 r. Źródło: porównywarka kont osobistych TotalMoney.pl Stan na: 22 listopada 2013 r.
pdf icon Kredyt w koncie - 3000 zł
pobierz plik
Najlepszy kredyt w koncie osobistym w kwocie 5000 zł
TOP 3 1 miejsce 2 miejsce 3 miejsce
Liczba punktów 7 5,5 4,5
Bank/nazwa produktu Alior Sync Limit odnawialny w rachunku Bank Zachodni WBK Limit kredytowy w koncie BNP Paribas Bank Polska Kredyt w ROR
Prowizja za przyznanie kredytu 0,5% min. 25 zł 0%1) 1%
Prowizja za odnowienie kredytu 0,5% min. 25 zł 1% min. 50 zł 1%
Oproc. 9,6% 16% 15,5%
Maks. kwota 100000 6 krotność dochodu (do 120 tys. zł) do 100000 zł (niezabezpie- czony) do 600000 zł (zabezpie- czony)
Od kiedy dostępny W dniu zawarcia umowy Od momentu założenia konta Uruchamiany po podpisaniu umowy i dostarczeniu wymaganych dokumentów
Założenia: >> Klient posiada konto osobiste od 6 miesięcy >> Konto osobiste jest regularnie zasilane >> Miesięczne wpływy na konto wynoszą 2700 zł1) Promocja do końca czerwca 2014 r. Źródło: porównywarka kont osobistych TotalMoney.pl Stan na: 22 listopada 2013 r.
pdf icon Kredyt w koncie - 5000 zł
pobierz plik
Najlepszy kredyt w koncie osobistym w kwocie 10000 zł
Poz. 1 miejsce 2 miejsce 3 miejsce
Liczba punktów 7 5,5 4,5
Bank/nazwa produktu Alior Sync Limit odnawialny w rachunku Bank Zachodni WBK Limit kredytowy w koncie BNP Paribas Bank Polska Kredyt w ROR
Prowizja za przyznanie kredytu 0,5% min. 25 zł 0%1) 1%
Prowizja za odnowienie kredytu 0,5% min. 25 zł 1% nie mniej niż 50 zł 1%
Oprocentowanie 9,6% 16% 15,5%
Maksymalna kwota 100000 zł 6 krotność dochodu (do 120 tys. zł) do 100000 zł (niezabezpie- czony) do 600000 zł (zabezpie- czony)
Od kiedy dostępny W dniu zawarcia umowy Od momentu założenia konta Uruchamiany po podpisaniu umowy i dostarczeniu wymaganych dokumentów
Założenia: >> Klient posiada konto osobiste od 6 miesięcy >> Konto osobiste jest regularnie zasilane >> Miesięczne wpływy na konto wynoszą 2700 zł1) Promocja do końca czerwca 2014 r. Źródło: porównywarka kont osobistych TotalMoney.pl Stan na: 22 listopada 2013 r.
pdf icon Kredyt w koncie - 10000 zł
pobierz plik

Niezależnie od kwoty kredytu zwycięzcą został Alior Sync. Oferowany przez ten bank Limit odnawialny w rachunku zdobył łącznie 7 punktów. Warto dodać, że w trzech kategoriach: prowizja za przyznanie kredytu (0,5% min. 25 zł), prowizja za odnowienie kredytu (0,5% min. 25 zł) i oprocentowanie (9,60%) produkt ten zdobył maksymalną liczbę punktów. Oprocentowanie ustalane jest jako iloczyn stopy kredytu lombardowego NBP i wskaźnika, który od 7 października 2013 r. wynosi 2,4.

Drugie miejsce – także niezależnie od kwoty kredytu – zajął Limit kredytowy w koncie Banku Zachodniego WBK. Srebrny medalista zdobył 5,5 punktu. Bank Zachodni WBK zdobył maksymalną liczbę punktów za prowizję za przyznanie kredytu (do końca czerwca 2014 r. wynosi ona 0%) oraz za maksymalną możliwą do uzyskania kwotę kredytu – do 120 000 zł.

Miejsce trzecie w zestawieniu, w którym wybieraliśmy najlepszy kredyt w koncie w kwocie 3 000 zł zajęły dwa banki: Raiffeisen Polbank i BNP Paribas Bank Polska. Oba zdobyły po 4,5 punktu. Trzeba dodać, że Raiffeisen Polbank to jeden z niewielu banków na rynku, w którym oprocentowanie kredytu w koncie uzależnione jest od jego kwoty – dla 3 000 zł wynosi ono 9,99% w skali roku (za oprocentowanie właśnie Raiffeisen Polbank zdobył maksymalną liczbę punktów). W zestawieniach kredytów w kwocie 5 000 zł i 10 000 zł miejsce trzecie zajmuje BNP Paribas Bank Polska i jego Kredyt w ROR.

Mówiąc o kredytach w koncie oferowanych przez polskie banki warto wspomnieć o promocji, z jakiej do końca 2013 r. mogą skorzystać klienci Getin Banku. W ramach promocji do 1000 zł limitu jest wolne od prowizji za pierwszy rok, a ponadto klient pod warunkiem utrzymania w miesiącu kalendarzowym przez min. 1 pełny dzień dodatniego lub zerowego salda rachunku Getin UP może otrzymać zwrot odsetek od maksymalnie 1000 zł wykorzystanego limitu. Z kolei klientom Banku Millennium w przypadku wykorzystania Limitu w koncie osobistym do 7 dowolnych dni w miesięcznym cyklu rozliczeniowym nie są naliczane odsetki. Jeżeli klient przenosi limit z innego banku, oprocentowanie zostanie obniżone o 2 pp. od oprocentowania limitu w innym banku i może wynieść nawet 10% w skali roku. Kolejną dużą zaletą kredytu w koncie jest to, że o jego udzielenie można ubiegać się nawet od razu po otwarciu konta. Lepiej jednak jest wstrzymać się chwilę z decyzją o uruchomieniu kredytu w koncie – zwłaszcza jeżeli nie potrzebujemy dodatkowych środków. Dlaczego? Przez kilka miesięcy bank „pozna nas” lepiej i, na podstawie naszych miesięcznych wpływów na ROR, będzie mógł nam zaproponować wyższy kredyt. Dobrym przykładem jest tu Bank Pocztowy. Po miesiącu od otwarcia konta można otrzymać w nim kredyt odnawialny w wysokości do 1-krotności wpływu. Po trzech miesiącach kwota ta wzrasta do 3-krotności, a po roku - do 6-krotności średnich miesięcznych regularnych wpływów.

Najbardziej aktualna porównywarka kredytów gotówkowych, kalkulatory kredytowe, artykuły i porady.

Czy warto skorzystać?

Możliwość szybkiego dostępu do większej gotówki jest w niektórych przypadkach nie do przecenienia. W gorączce świąteczny zakupów (chociaż nie tylko) nie musimy korzystać z karty kredytowej czy kredytu gotówkowego. Tak jak przy innych produktach gotówkowych, tak i w przypadku kredytu w koncie, musimy mieć świadomość, że wykorzystaną kwotę trzeba spłacić. Nie powinniśmy zatem „na raz” wykorzystać całej dostępnej kwoty kredytu. Trzeba pamiętać, że wpływ na rachunek zostanie w pierwszej kolejności przeznaczony na spłatę zadłużenia, a przecież trzeba z czegoś żyć.