31 proc. osób korzystających z usług bankowych w Polsce rozpoznaje logotyp na karcie oznaczający, że ma ona dodatkową funkcję zbliżeniową; w marcu br. odsetek ten wynosił 22 proc. - wynika z badania organizacji Visa Europe.

Karta zbliżeniowa (bezstykowa) to karta płatnicza z wbudowanym niewielkim mikroprocesorem z aplikacją płatności zbliżeniowych oraz anteną. Można nią płacić bez potrzeby wsuwania karty do czytnika - odczyt informacji z karty odbywa się bezprzewodowo. Ta funkcja umożliwia dokonywanie płatności do kwoty 50 zł.

Na polskim rynku jest ponad 5,5 milionów zbliżeniowych kart Visa, oferowanych obecnie przez 20 banków. Płatności kartami zbliżeniowymi można dokonać w prawie 40 tys. terminali w placówkach handlowo-usługowych (na początku roku było ich nieco ponad 10 tys.), w tym m.in. McDonald's, coffeeheaven, Empik, Shell, T-Mobile, Rossmann czy IKEA. Prace nad wdrożeniem płatności zbliżeniowych ruszyły m.in. w takich sieciach jak: Auchan, Carrefour czy Tesco. Zdaniem Visa Europe, liczba placówek sięgnie 200 tys. na koniec 2015 r.

Z badania wynika, że w Polsce wzrósł do 32 proc. (z 26 proc. w marcu br.) odsetek osób, które słyszały o płatnościach zbliżeniowych i wiedzą, na czym one polegają. Jednocześnie odsetek osób twierdzących, że nigdy nie słyszały o płatnościach zbliżeniowych zmniejszył się w Polsce z 42 proc. w marcu br. do 36 proc. obecnie.

55 proc. polskich posiadaczy kart zbliżeniowych dowiedziało się, że ma taką kartę od swojego banku-wydawcy. Inne czynniki, takie jak reklama czy oznakowanie w punkcie handlowym miały - wg deklaracji osób objętych badaniem - dużo mniejsze znaczenie.

65 proc. użytkowników kart zbliżeniowych uznało, że taka forma płatności to rozwiązanie "niezmiernie atrakcyjne" lub "bardzo atrakcyjne". 70 proc. Polaków już płacących zbliżeniowo zachęciłoby przyjaciół i rodzinę do posługiwania się tą formą płatności. Odsetek posiadaczy kart "zgadzających się" lub "zdecydowanie zgadzających się" z opinią, iż "płatności zbliżeniowe upowszechnią się bardziej niż płatności gotówkowe" wyniósł w Polsce 79 proc.

Odsetek polskich posiadaczy kart z funkcją płatności zbliżeniowych, którzy użyli karty do takiej płatności w ciągu ostatnich trzech miesięcy przed badaniem przekroczył 41 proc., podczas gdy w marcu br. wynosił 29 proc.

48 proc. użytkowników kart zbliżeniowych deklaruje, że płaciłoby zbliżeniowo częściej, gdyby istniały ku temu zachęty. 63 proc. Polaków, którzy używają swoich kart do płatności zbliżeniowych, płaci w taki sposób we wszystkich lub w większości sytuacji, gdzie może tak zapłacić.

Wśród okoliczności, w których obecnie korzystają z gotówki, a woleliby płacić zbliżeniowo, Polacy najczęściej wymieniali: opłaty za transport miejski, parkowanie, taksówki, płatności w sklepach spożywczych oraz w restauracjach.

Dla posiadaczy kart zbliżeniowych najważniejszymi zaletami tej technologii są: brak konieczności potwierdzania każdej transakcji kodem PIN oraz większa szybkość dokonania płatności zbliżeniowej niż gotówkowej.

Visa Europe to stowarzyszenie ponad 4 tysięcy banków europejskich - stanowi ich własność i jest przez nie zarządzana. W lipcu 2004 r. Visa Europe uzyskała osobowość prawną, a w październiku 2007 r. uniezależniła się od ogólnoświatowej spółki Visa Inc., zachowując jej wyłączną, nieodwołalną i nieograniczoną w czasie licencję.

Badanie (Barometr Płatności Zbliżeniowych) zostało przeprowadzone przez Visa Europe w dwóch etapach: w marcu br. offline na grupie 1,7 tys. konsumentów korzystających z usług bankowych, a we wrześniu online na grupie 500 posiadaczy kart zbliżeniowych.