Rzecznik Finansowy jest przygotowany na wzrost liczby wniosków w roku 2020 o wydanie tzw. istotnego poglądu w sporach sądowych dotyczących kredytów "frankowych" - poinformował rzecznik we wtorkowym komunikacie.

"W 2020 r. weszliśmy dobrze przygotowani do przyjmowania kolejnych wniosków o przedstawienie istotnego poglądu na etapie postępowania sądowego w sporach dotyczących kredytów +frankowych+. Spodziewam się, że wzrośnie aktywność klientów banków i ich pełnomocników po dotychczasowym okresie +zawieszenia+ w oczekiwaniu na stanowisko TSUE w sprawie Państwa Dziubaków" – powiedział cytowany w komunikacie prof. Mariusz Jerzy Golecki, Rzecznik Finansowy.

"Będziemy też częściej korzystali z uprawnienia do wydania istotnego poglądu z urzędu. W tym celu na bieżąco monitorujemy wokandy, szczególnie Sądu Najwyższego" – dodaje Golecki.

W 2019 r. Rzecznik Finansowy wydał 755 istotnych poglądów, wobec 486 rok wcześniej. Pierwszy tego typu dokument Rzecznik wydał w 2016 r., który był pierwszym pełnym rokiem działalności tej instytucji. Łącznie w całym 2016 r. wydał 97 istotnych poglądów, a w 2017 r. ponad trzy razy więcej, bo 326. Łącznie daje to 1664 istotne poglądy wydane w latach 2016-2019 w sporach sądowych dotyczących kredytów "frankowych".

Rzecznik przypomina, że aby mógł wydać istotny pogląd niezbędna jest kopia akt sądowych sprawy, w szczególności pozew, odpowiedź na pozew, kwestionowana umowa wraz z aneksami oraz regulaminem.