Wyniki badania wskazują, że połowa (50 proc.) respondentów ma o bankach dobre zdanie (wzrost o 2 punkty procentowe w stosunku do poprzedniego roku), 42 proc. ma zdanie neutralne, a 8 proc. przedstawia krytyczną opinię (spadek o 2 pkt proc.).

Podczas konferencji przedstawiono też raport, z którego wynika, że w IV kwartale wzrosła liczba rachunków bankowych, dostępnych przez internet oraz liczby aktywnych klientów - w stosunku do III kwartału było to wzrost o odpowiednio 0,51 proc. i 0,37 proc.

Ogólna liczba umów bankowości internetowej na koniec ubiegłego roku wyniosła 33,177 mln, z czego 15,355 mln należało do osób logujących się do swojego banku co najmniej raz w miesiącu - wynika też z raportu.

Prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz mówił na konferencji prasowej, że w ciągu ostatnich lat bardzo wzrosło "ubankowienie" polskiego społeczeństwa.

"Chcemy, by polska bankowość oferowała usługi najwyższej jakości za rozsądną cenę i aby zaufanie do sektora się zwiększało" - powiedział. "Chcemy, by Polacy lubili polskie banki" - dodał Pietraszkiewicz.

Celem ZBP na najbliższe lata, mówił, jest też "uporanie się z problemem walutowych kredytów mieszkaniowych".

Szefowie związku przedstawili też dane, z których wynika, że banki w 2015 roku odprowadziły z tytułu CIT kwotę 2,99 mld zł, a w 2016 roku kwotę 4,35 mld zł. Sektor bankowy, podkreślał Pietraszkiwicz, od wielu lat jest największym płatnikiem CIT w Polsce.