Ustawa o monitorowaniu i jakości paliw wprowadza normy jakości węgla oraz jego kontrolę na granicy i składach węglowych. Podczas prac w komisjach sejmowych posłowie rozszerzyli zakres nowelizacji o ustawę o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Wprowadzili też do niej przepisy, umożliwiające dofinansowanie z budżetu państwa procesu likwidacji kopalni Kazimierz - Juliusz w Sosnowcu kwotą 280 milionów złotych. 

To właśnie ratowanie kopalni zaważyło na planach szybkiego wprowadzenia w życie ustawy. Tylko do jutra możliwe jest bowiem przesunięcie pieniędzy z rezerwy budżetowej do resortu gospodarki. Prezydent Bronisław Komorowski nie wykorzystał ustawowego czasu 21 dni na podjęcie decyzji w sprawie podpisania nowego aktu prawnego.