Egzamin w tym roku napisało 1710 osób. Ile dostało się do KSSiP? Poniżej załączamy plik z wynikami.

Minister Sprawiedliwości przygotował w tym roku 220 miejsc na aplikację ogólną. Sam nabór obywa się drodze konkursów składających się dwóch etapów. Pierwszy z nich - sprawdzający wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa - polega na udzieleniu odpowiedzi na 150 pytań testowych. Za każdą prawidłową odpowiedź kandydat uzyskuje 1 punkt.

Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie z testu co najmniej 120 punktów oraz zakwalifikowanie się do grupy 440 najlepszych kandydatów. Zgodnie bowiem z art. 17 ust. 2 ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, liczba kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu nie może przekroczyć dwukrotności limitu przyjęć na aplikację ogólną.