Znane są już wyniki egzaminów adwokackiego i radcowskiego, które odbyły się w dniach 15-18 marca 2016 roku- podaje Ministerstwo Sprawiedliwości. Egzamin adwokacki zdało ponad 70 proc. kandydatów na adwokatów, zaś egzamin radcowski – ponad 77 proc. kandydatów na radców prawnych.

Do egzaminu adwokackiego przeprowadzonego przez 34 komisje egzaminacyjne przystąpiło 2310 zdających.

Pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego uzyskało przed komisją egzaminacyjną:
- w Białymstoku - 80 spośród 101 zdających, tj. około 79%,
- w Gdańsku - 62 spośród 76 zdających, tj. około 82%,
- nr 2 w Gdańsku - 59 spośród 77 zdających, tj. około 77%,
- w Katowicach - 39 spośród 61 zdających, tj. około 64%,
- nr 2 w Katowicach - 47 spośród 65 zdających, tj. około 72%,
- nr 3 w Katowicach - 40 spośród 64 zdających, tj. około 62%,
- nr 4 w Katowicach - 44 spośród 63 zdających, tj. około 70%,
- w Kielcach - 34 spośród 56 zdających, tj. około 61%,
- w Krakowie - 46 spośród 63 zdających, tj. około 73%,
- nr 2 w Krakowie - 46 spośród 62 zdających, tj. około 74%,
- nr 3 w Krakowie - 55 spośród 62 zdających, tj. około 89%,
- w Lublinie - 68 spośród 86 zdających, tj. około 79%,
- w Łodzi - 42 spośród 61 zdających, tj. około 69%,
- w Poznaniu - 61 spośród 90 zdających, tj. około 68%,
- nr 2 w Poznaniu - 60 spośród 80 zdających, tj. 75 %,
- w Rzeszowie - 52 spośród 63 zdających, tj. około 82%,
- nr 2 w Rzeszowie - 46 spośród 54 zdających, tj. około 85%,
- w Szczecinie - 48 spośród 54 zdających, tj. około 89%,
- w Toruniu - 55 spośród 58 zdających, tj. około 95%,
- w Warszawie - 41 spośród 65 zdających, tj. około 63%,
- nr 2 w Warszawie - 34 spośród 62 zdających, tj. około 55%,
- nr 3 w Warszawie - 35 spośród 63 zdających, tj. około 56%,
- nr 4 w Warszawie - 48 spośród 65 zdających, tj. około 74%,
- nr 5 w Warszawie - 39 spośród 66 zdających, tj. około 59%,
- nr 6 w Warszawie - 36 spośród 66 zdających, tj. około 54%,
- nr 7 w Warszawie - 56 spośród 67 zdających, tj. około 84%,
- nr 8 w Warszawie - 43 spośród 66 zdających, tj. około 65%,
- nr 9 w Warszawie - 51 spośród 67 zdających, tj. około 76%,
- nr 10 w Warszawie - 34 spośród 64 zdających, tj. około 53%,
- nr 11 w Warszawie - 44 spośród 66 zdających, tj. około 67%,
- nr 12 w Warszawie - 39 spośród 68 zdających, tj. około 57%,
- nr 13 w Warszawie - 41 spośród 69 zdających, tj. około 59%,
- we Wrocławiu - 49 spośród 80 zdających, tj. około 61%,
- nr 2 we Wrocławiu - 55 spośród 80 zdających, tj. około 69%.Najtrudniejsze dla zdających egzamin adwokacki okazało się zadanie z zakresu prawa cywilnego, najłatwiejsze - z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki.
Z poszczególnych części egzaminu adwokackiego wystawiono ogółem 893 oceny niedostateczne, w tym z zadania z zakresu prawa karnego - 167, tj. około 19%, z zadania z zakresu prawa cywilnego – 542, tj. około 61%, z zadania z zakresu prawa gospodarczego – 118, tj. około 13%, z zadania z zakresu prawa administracyjnego –50, tj. około 5% i z zadania z zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki – 16, tj. około 2%.

Egzamin radcowski przeprowadziło 49 komisji egzaminacyjnych. Do egzaminu przystąpiło 3145 zdających.

Rezultaty egzaminu radcowskiego w poszczególnych komisjach przedstawiają się następująco:
- w Białymstoku - egzamin zdało 52 spośród 74 zdających, tj. około 70%,
- w Bydgoszczy - egzamin zdało 48 spośród 59 zdających, tj. około 81%,
- w Gdańsku - egzamin zdało 64 spośród 78 zdających, tj. około 82%,
- nr 2 w Gdańsku - egzamin zdało 63 spośród 78 zdających, tj. około 81%,
- nr 3 w Gdańsku - egzamin zdało 54 spośród 61 zdających, tj. około 88%,
- w Katowicach - egzamin zdało 43 spośród 70 zdających, tj. około 61%,
- nr 2 w Katowicach - egzamin zdało 50 spośród 70 zdających, tj. około 71%,
- nr 3 w Katowicach - egzamin zdało 46 spośród 69 zdających, tj. około 67%,
- w Kielcach - egzamin zdało 58 spośród 78 zdających, tj. około 74%,
- w Koszalinie - egzamin zdało 35 spośród 43 zdających, tj. około 81%,
- w Krakowie - egzamin zdało 56 spośród 70 zdających, tj. około 80%,
- nr 2 w Krakowie - egzamin zdało 53 spośród 69 zdających, tj. około 77%,
- nr 3 w Krakowie - egzamin zdało 46 spośród 68 zdających, tj. około 68%,
- nr 4 w Krakowie - egzamin zdało 43 spośród 69 zdających, tj. około 62%,
- nr 5 w Krakowie - egzamin zdało 49 spośród 65 zdających, tj. około 75%,
- w Lublinie - egzamin zdało 53 spośród 58 zdających, tj. około 91%,
- nr 2 w Lublinie - egzaminu zdało 50 spośród 59 zdających, tj. około 85%,
- nr 3 w Lublinie - egzaminu zdało 50 spośród 58 zdających, tj. około 86%,
- w Łodzi - egzamin zdało 58 spośród 73 zdających, tj. około 79%,
- nr 2 w Łodzi - egzamin zdało 60 spośród 73 zdających, tj. około 82%,
- w Olsztynie - egzamin zdało 42 spośród 50 zdających, tj. około 84%,
- nr 2 w Olsztynie - egzamin zdało 31 spośród 47 zdających, tj. około 66%,
- w Opolu - egzamin zdało 42 spośród 52 zdających, tj. około 81%,
- nr 2 w Opolu - egzamin zdało 38 spośród 52 zdających, tj. około 73%,
- w Poznaniu - egzamin zdało 86 spośród 89 zdających, tj. około 97%,
- nr 2 w Poznaniu - egzamin zdało 61 spośród 70 zdających, tj. około 87%,
- nr 3 w Poznaniu - egzamin zdało 47 spośród 50 zdających, tj. około 94%,
- nr 4 w Poznaniu - egzamin zdało 38 spośród 50 zdających, tj. około 76%,
- w Rzeszowie - egzamin zdało 40 spośród 51 zdających, tj. około 78%,
- nr 2 w Rzeszowie - egzamin zdało 39 spośród 51 zdających, tj. około 76%,
- w Szczecinie - egzamin zdało 54 spośród 73 zdających, tj. około 74%,
- Toruniu - egzamin zdało 63 spośród 76 zdających, tj. około 83%,
- w Wałbrzychu - egzamin zdało 37 spośród 50 zdających, tj. około 74%,
- w Warszawie - egzamin zdało 45 spośród 62 zdających, tj. około 73%,
- nr 2 w Warszawie - egzamin zdało 56 spośród 66 zdających, tj. około 85%,
- nr 3 w Warszawie - egzamin zdało 43 spośród 65 zdających, tj. około 66%,
- nr 4 w Warszawie - egzamin zdało 50 spośród 68 zdających, tj. około 73%,
- nr 5 w Warszawie - egzamin zdało 49 spośród 65 zdających, tj. około 75%,
- nr 6 w Warszawie - egzamin zdało 48 spośród 64 zdających, tj. około 75%,
- nr 7 w Warszawie - egzamin zdało 41 spośród 63 zdających, tj. około 65%,
- nr 8 w Warszawie - egzamin zdało 45 spośród 64 zdających, tj. około 70%,
- nr 9 w Warszawie - egzamin zdało 48 spośród 64 zdających, tj. około 75%,
- nr 10 w Warszawie - egzamin zdało 42 spośród 63 zdających, tj. około 67%,
- nr 11 w Warszawie - egzamin zdało 55 spośród 64 zdających, tj. około 86%,
- nr 12 w Warszawie - egzamin zdało 52 spośród 66 zdających, tj. około 79%,
- we Wrocławiu - egzamin zdało 60 spośród 73 zdających, tj. około 82%,
- nr 2 we Wrocławiu - egzamin zdało 57 spośród 73 zdających, tj. około 78%,
- nr 3 we Wrocławiu - egzamin zdało 60 spośród 75 zdających, tj. około 80%,
- w Zielonej Górze - egzamin zdało 25 spośród 47 zdających, tj. około 53%.


Z egzaminu radcowskiego wystawiono ogółem 1083 oceny niedostateczne, w tym z zakresu prawa karnego - 234 tj. około 22%, z zakresu prawa cywilnego - 282, tj. około 26%, z zakresu prawa gospodarczego - 407, tj. około 37%, z zakresu prawa administracyjnego - 117, tj. około 11% i z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki - 43, tj. około 4%. Najwięcej trudności przysporzyło zatem zdającym rozwiązanie zadania z zakresu prawa gospodarczego, zaś najmniej - zadanie z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki.
Od uchwały o wyniku egzaminu adwokackiego i odpowiednio od uchwały o wyniku egzaminu radcowskiego zdającemu przysługuje odwołanie do komisji egzaminacyjnych II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości