Spośród 10 tys. 108 osób, które zgłosiły się do tegorocznych egzaminów, najwięcej - 4 tys. 885 osób - będzie zdawało na aplikację radcowską. Na aplikację adwokacką zgłosiło się 3 tys. 845 kandydatów, notarialną - 820, zaś komorniczą 558.

Kandydaci na aplikantów będą rozwiązywali test jednokrotnego wyboru, liczący 150 pytań, zawierających po trzy propozycje odpowiedzi. Pozytywny wynik otrzyma kandydat, który odpowie poprawnie co najmniej na 100 pytań.

Jak powiedziała PAP Wioletta Olszewska z wydziału komunikacji MS oficjalne wyniki egzaminów powinny być znane do końca przyszłego tygodnia.

Tegoroczne egzaminy zostaną jednocześnie przeprowadzone przez 68 komisji egzaminacyjnych: 29 komisji zajmujących się aplikacją adwokacką, 26 komisji aplikacją radcowską, sześć komisji ds. aplikacji notarialnej i siedem komisji ds. aplikacji komorniczej.

W skład każdej z komisji wchodzi siedem osób: przedstawiciele ministra sprawiedliwości (sędziowie sądów powszechnych, sądów administracyjnych i Sądu Najwyższego), osoby delegowane przez samorządy: adwokacki, radcowski, notarialny i komorniczy oraz pracownik naukowy będący co najmniej doktorem habilitowanym nauk prawnych. W przypadku aplikacji adwokackiej i radcowskiej, w skład komisji wchodzi ponadto prokurator.

"W przypadku aplikacji notarialnej, liczba kandydatów – w stosunku do roku ubiegłego – wzrosła. Nieznacznie zmniejszyło się zainteresowanie aplikacją adwokacką i radcowską, a także aplikacją komorniczą" - poinformował resort sprawiedliwości.

W ubiegłym roku egzaminy zdawało łącznie 10 tys. 731 osób. Spośród 4 tys. 196, które zgłosiły się na aplikację adwokacką zdało 53 proc. Natomiast spośród 5 tys. 123 osób zdających na aplikację radcowską egzamin zakończył się pozytywnie dla 50,5 proc. zdających. Największa zdawalność w zeszłym roku była w przypadku aplikacji komorniczej - ponad 74 proc. pozytywnych wyników na 653 kandydatów. Z kolei najtrudniejszy okazał się egzamin na aplikację notarialną - spośród 759 osób zdało około 36 proc. (PAP)