Klub Prawa i Sprawiedliwości zgłosił kandydaturę Czesława Kłaka do Trybunału Stanu - wynika z informacji zamieszczonej na stronie Sejmu. Miałby on zastąpić na tym stanowisku Jarosława Wyrembaka, który w styczniu został wybrany przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego.

Jak poinformował PAP przewodniczący sejmowej komisji sprawiedliwości Stanisław Piotrowicz (PiS), komisja zajmie się tym wnioskiem najprawdopodobniej podczas posiedzenia komisji za dwa tygodnie.

Jak wskazano we wniosku klubu PiS, Czesław Kłak - rocznik 1981 r. - ukończył w 2003 r. z wynikiem bardzo dobrym studia na kierunku prawo na Uniwersytecie Rzeszowskim. W 2005 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie, a w 2012 r. - doktora habilitowanego nauk prawnych na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

"Odbył także aplikację prokuratorską oraz złożył z wynikiem bardzo dobrym egzamin prokuratorski i w latach 2008-2011 wykonywał zawód prokuratora (posiadając votum prokuratorskie jako asesor)" - napisano we wniosku.

Jak zaznaczono, jest on też specjalistą w dziedzinach prawa karnego, postępowania karnego, kryminalistyki, kryminologii, ochrony praw człowieka i prawnych aspektów bezpieczeństwa wewnętrznego. Jest autorem ponad 140 publikacji naukowych, w tym dwóch monografii autorskich i artykułów naukowych. "Prowadzi m.in. badania naukowe dotyczące przewlekłości postępowania, a także związane z problematyką penitencjarną" - czytamy.

Wskazano też, że prof. Kłak prowadzi działalność ekspercką; jest autorem licznych opinii prawnych, w tym sporządzonych na zlecenie resortu sprawiedliwości a także Biura Analiz Sejmowych.

"Pan prof. nadzw. dr hab. Czesław Paweł Kłak jest komentatorem problematyki prawno-karnej i dotyczącej reformy wymiaru sprawiedliwości w TVP INFO, a także w Panoramie TVP2 i Wiadomościach TVP1" - czytamy we wniosku.

Jest też członkiem wielu towarzystw naukowych: Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii; Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego; Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych – gdzie pełni funkcję członka Komitetu Naukowego; Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA – Grupa Polska) oraz Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego.

Obecnie prof. Kłak pełni funkcję Dziekana – Dyrektora Kolegium Prawa i Bezpieczeństwa oraz kierownika Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego Kryminalistyki i Kryminologii w WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

"Zarówno wykształcenie, jak i bogate doświadczenie zawodowe wskazują, iż pan Czesław Paweł Kłak jest dobrym kandydatem na sędziego Trybunału Stanu" - podkreślono we wniosku.

Pod koniec stycznia br. Sejm wybrał dotychczasowego członka Trybunału Stanu Jarosława Wyrembaka na nowego sędziego TK; zastąpił na stanowisku zmarłego w grudniu zeszłego roku sędziego TK Henryka Ciocha. (PAP)

autor: Rafał Białkowski