O dofinansowania z funduszy PFRON do turnusów rehabilitacyjnych, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych można od 1 stycznia wnioskować elektronicznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia.

System Obsługi Wsparcia (sow.pfron.org.pl) to aplikacja, za której pomocą osoby niepełnosprawne i podmioty działające na ich rzecz mogą elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane z pieniędzy PFRON, dystrybuowane przez jednostki samorządu terytorialnego. System ten ma na celu zwiększenie dostępności środków przekazywanych w ramach zadań i programów Funduszu.

Dzięki niemu osoby niepełnosprawne od 1 stycznia mogą składać wnioski o dofinansowanie z PFRON, nie wychodząc z domu.

Prezes PFRON Krzysztof Michałkiewicz, podkreślił, że za pośrednictwem systemu osoby z niepełnosprawnościami już mogą składać wnioski o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

"Od marca będziemy przyjmować również wnioski realizowane w ramach programu +Aktywny samorząd+, z którego dofinansowujemy zakup skutera lub wózka o napędzie elektrycznym, specjalistycznego oprzyrządowania, a także edukację osób niepełnosprawnych" – dodał.

PFRON przekonuje, że proces składania wniosków przez SOW jest bardzo prosty. Używając dostępnego w systemie kreatora, można poznać dostępne formy pomocy, dowiedzieć się, jakie warunki należy spełniać, aby z niej skorzystać, a następnie zostaje się skierowanym bezpośrednio do odpowiedniego wniosku w systemie SOW.

W celu przesłania elektronicznego wniosku do właściwego urzędu potrzebne są jedynie dostęp do internetu oraz profil zaufany lub podpis elektroniczny. Osoby, które nie mają cyfrowego podpisu, mogą wypełnić wniosek w systemie SOW, a następnie go wydrukować i dostarczyć do jednostki samorządu terytorialnego.

SOW wyposażony jest w niezbędne formularze i wzory umów oraz inne funkcjonalności, które ułatwiają aplikowanie i obsługę procesu dofinansowania po stronie samorządów.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w staraniu się o środki PFRON poprzez SOW mogą skorzystać z różnorodnych form wsparcia, m.in. w postaci bezpłatnej infolinii (800-889-777), portalu edukacyjno-informacyjnego (www.portal-sow.pfron.org.pl) oraz szkoleń e-learningowych (www.edukacja.pfron.org.pl). Pomocą służą również pracownicy PFRON w punktach informacyjnych zlokalizowanych we wszystkich wojewódzkich oddziałach Funduszu, gdzie na przeznaczonych temu stanowiskach można złożyć elektroniczny wniosek.

Dostęp do systemu SOW jest nieodpłatny i możliwy przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku. (PAP)

Autor: Dorota Stelmaszczyk