Rozpoczynamy cykl publikacji, które ułatwią wszystkim młodym prawnikom przygotowanie się do egzaminu adwokackiego i radcowskiego, zaplanowanego na 19–21 marca. W pięciu odcinkach na łamach „Prawnika” zamieścimy kazusy wraz z propozycjami odpowiedzi, które odpowiadają tematyce zadań z poszczególnych części egzaminu (kolejno z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego i administracyjnego). Nie zapomnimy także o praktycznych poradach uznanych specjalistów od lat szkolących aplikantów, a także o książkach, których lektura ułatwi powtórzenie materiału i usystematyzowanie wiedzy. W tym tygodniu zachęcamy do analizy kazusów z zakresu prawa karnego. Opracował je Zbigniew Kapiński, sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie, autor m.in. książek „Apelacje karne. Zaskarżanie na korzyść i niekorzyść” i „Apelacje w procesie karnym. Zagadnienia praktyczne i kazusy”. Wszystkim aplikantom polecamy także sięgnięcie po tom 1 „Egzaminów prawniczych Ministerstwa Sprawiedliwości”, w którym można znaleźć zadania egzaminacyjne z lat 2012–2013 wraz z propozycjami odpowiedzi oraz kompletne akta karne z wyrokami i uzasadnieniami. Pozycją, której nie może przegapić żadna osoba przystępująca do egzaminu zawodowego, jest również „Orzecznictwo aplikanta: Kodeks karny i Kodeks postępowania karnego”. Książka zawiera wybór najważniejszych orzeczeń, które przydadzą się przy pisaniu apelacji.

Kazus 1

Wyrokiem SR z 27 stycznia 2010 r. oskarżony Bartosz B. uznany został za winnego tego, że: w dniu 8 października 2008 r. w Tomaszowie, działając wspólnie i w porozumieniu ze znanymi z imienia i nazwiska czterema nieletnimi oraz trzema innymi osobami, dokonał pobicia Łukasza K., powodując u niego podbiegnięcie krwawe oka lewego i siniec w okolicy nadramienia, które naruszyły czynności narządu ciała na okres poniżej siedmiu dni, i za tak przypisany czyn sąd skazał go z mocy art. 158 par. 1 Kodeksu karnego na 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby trzech lat, oddając go pod dozór kuratora sądowego.