Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawia dane dotyczące liczby osób dopuszczonych do egzaminów na aplikacje. Ilość tegorocznych kandydatów jest porównywalna z latami ubiegłymi.

W nawiązaniu do informacji dotyczących egzaminów wstępnych na aplikacje: adwokacką, radcowską i notarialną oraz egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą, które odbędą się w dniu 28 września 2013 r., Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że wnioski o dopuszczenie do tych egzaminów - wg stanu na 21 sierpnia – złożyło około 11 200 osób, w tym:

 • na aplikację adwokacką ok. 4 400 osób,
 • na aplikację radcowską ok. 5 300 osób,
 • na aplikację notarialną ok. 800osób,
 • na aplikację komorniczą ok. 670osób.

Ministerstwo zaznacza jednak, iż liczby te mogą ulec niewielkiej zmianie, z uwagi na możliwy wpływ zgłoszeń pocztą.

Powyższe dane wskazują, że liczba kandydatów na aplikantów w roku bieżącym jest zbliżona do liczby kandydatów z lat poprzednich, przy czym od zeszłego roku zauważalny jest niewielki wzrost kandydatów na aplikację adwokacką, na podobnym poziomie utrzymuje się liczba kandydatów na aplikację notarialną i komorniczą, natomiast nieznacznie zmniejszyła się w tym roku liczba kandydatów na aplikację radcowską. Stabilizacja liczby zgłoszeń na aplikacje wynika między innymi z tego, że zdawalność egzaminów wstępnych utrzymuje się w ostatnich latach na zbliżonym poziomie.

W roku 2012 do egzaminów przystąpiło łącznie 11 656 osób, spośród których:

 • na aplikację adwokacką – 4 275 osób, zdały 2 343 osoby tj. 54,8%,
 • na aplikację radcowską – 5 912 osób, zdało 2 988 osób, tj. 50,5%,
 • na aplikację notarialną – 833 osoby, zdało 229 osób, tj. 27,5%,
 • na aplikację komorniczą – 636 osób, zdało 514 osób, tj. 80,8%.

W roku 2011 do egzaminów przystąpiło łącznie 11 544 osoby, spośród których:

 • na aplikację adwokacką – 4 018 osób, zdało 2 090 osób, tj. 52%,
 • na aplikację radcowską – 5 787 osób, zdało 2 628 osób, tj. 45,4%,
 • na aplikację notarialną – 1113 osób, zdało 171 osób, tj. 15,4%,
 • na aplikację komorniczą – 626 osób, zdało 525 osób, tj. 83,9%.

Ponadto, jak wynika z danych będących w posiadaniu Ministerstwa Sprawiedliwości, w ostatnich latach ok. 50-55% absolwentów wydziałów prawa w roku, w którym przeprowadzany jest egzamin zainteresowanych jest rozpoczęciem aplikacji i przystępuje do egzaminów wstępnych.