Na stronie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury pojawiły się informacje dotyczące tegorocznej aplikacji. Osoby zainteresowane już mogą aplikować – od 20 maja rozpoczęto przyjmowanie zgłoszeń. Jakie wymogi trzeba spełnić?

Zgłoszenie na dwa sposoby

Kandydaci mogą zgłosić swoją kandydaturę korzystając z systemu Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK), albo bez jej użycia.

I. Za pośrednictwem ERK

1) Pierwszy etap polega na wypełnieniu ankiety personalnej w elektronicznym systemie rekrutacji (zwanym dalej ERK), zamieszczonym na stronie www.rekrutacja.kssip.gov.pl;

2) Drugi etap polega na zalogowaniu się do ERK przy użyciu loginu przydzielonego przez ERK oraz indywidualnego hasła; po zalogowaniu należy według własnego wyboru zmienić lub pozostawić dotychczasowe hasło logowania do systemu, a następnie wejść do panelu „Rekrutacja – wydruk” i wydrukować trzy dokumenty:
- wniosek o dopuszczenie do konkursu
- oświadczenie składającego zgłoszenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
- ankietę personalną


Wydrukowane dokumenty należy własnoręcznie podpisać i wraz z pozostałymi dokumentami w postaci:

- życiorysu

- kopii dokumentów potwierdzających ukończenie wyższych studiów prawniczych w RP i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub zagranicznych studiów uznanych w RP albo zaświadczenia o zdanym egzaminie magisterskim

- oryginału dowodu uiszczenia opłaty za udział w konkursie w kwocie 800 zł na rachunek 56 1240 4650 1111 0010 4960 9870

- kopii dowodu osobistego

- 3 zdjęć zgodnych z wymaganiami obowiązującymi przy wydaniu dowodów osobistych

złożyć w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w pokoju nr 317 lub wysłać pocztą na adres:

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
ul. Przy Rondzie 5
31-547 Kraków
Z dopiskiem „Konkurs na aplikację ogólną”.


Informacja w sprawie procedury zgłoszeniowej na aplikację ogólną 2013 r.
pobierz plik

II. Bez użycia ERK

Z informacji na stronie KSSiP wynika, że w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie jest możliwe wypełnienie ankiety personalnej w formie elektronicznej – można pobrać ze strony www.kssip.gov/nabor2013 wzory następujących dokumentów:

1) Wniosek o dopuszczenie do konkursu;

2) Oświadczenie składającego zgłoszenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie p przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) Ankietę personalną.

Dalsza procedura jest identyczna, jak powyżej.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie kssip.gov.pl