Na stronie Krajowej Izby Radców Prawnych pojawiły się zestawy pytań, które będą w tym roku obowiązywały aplikantów radcowskich na kolokwiach ustnych.

Każde kolokwium, zarówno pisemne, jak i ustne, może być stresujące dla aplikantów. O wiele łatwiej jednak sobie poradzić z nerwami, jeśli zna się zakres zagadnień obowiązujących podczas egzaminu.

Aplikanci, którzy będą zdawali kolokwium w formie ustnej muszą udzielić odpowiedzi na trzy wylosowane przez siebie pytania. Co ważne – członkowie komisji mają prawo zadać osobie egzaminowanej dodatkowe pytania związane z wylosowanym zagadnieniem.

Kolokwia

Dla kolokwiów na I i II roku aplikacji zbiór pytań będzie obejmował 248 pytań z zakresu prawa pracy i 84 pytania z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych.

Pytania z zakresu prawa pracy na kolokwium ustne w 2013r. – I i II rok aplikacji radcowskiej
pobierz plik
Pytania z prawa administracyjnego materialnego na kolokwium ustne w 2013r. – III rok aplikacji radcowskiej
pobierz plik

W przypadku aplikantów będących na III roku aplikacji – zbiór pytań liczy 314 pytań z zakresu prawa administracyjnego materialnego.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie kirp.gov.pl