Minister Sprawiedliwości podał do publicznej wiadomości test i zadania wraz z opisem istotnych zagadnień z części od drugiej do piątej egzaminu radcowskiego, przeprowadzonego w dniach 28-31 sierpnia 2012 r.

Kto układał pytania do egzaminu?

Pytania i zadania na egzamin radcowski oraz opisy istotnych zagadnień do tych zadań przygotował zespół w składzie:

1. radca prawny Jerzy Bieluk
2. radca prawny Helena Dobrosz
3. radca prawny Tadeusz Jackowski
4. sędzia Jarosław Matras
5. radca prawny Zbigniew Pawlak
6. sędzia Ewa Stefańska
7. sędzia Barbara Trębska
8. sędzia Zygmunt Zgierski


Test

Pierwszego dnia egzaminu radcowskiego zadaniem zdających było rozwiązanie testu, który składał się ze stu pytań. Zdający mogli na karcie odpowiedzi zaznaczyć tylko jedną odpowiedź .

Zagadnienia z pozostałych dziedzin prawa

Na stronie Ministerstwa pojawiły się także tegoroczne zadania z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego, administracyjnego oraz opis zagadnień z prawa karnego, cywilnego, gospodarczego i administracyjnego.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie ms.gov.pl.