Dwa wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 kwietnia 2019 otwierają kolejny rozdział w walce o wpisy na listę radców prawnych osób, które zdały egzamin zawodowy bez odbycia aplikacji.
Pierwsza sprawa (sygn. akt II GSK 1780/18) dotyczyła prawniczki, która zatrudniona była na umowie o pracę w kancelarii, a następnie w urzędzie na podstawie umowy zlecenia i o pracę. Samorząd radców prawnych odmówił jej wpisu na listę po zdanym egzaminie zawodowym, uznając, że nie spełnia ona warunków określonych w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych (możliwość podejścia do egzaminu na podstawie doświadczenia, bez konieczności odbywania aplikacji).