Przedłużenie statusu aplikanta o rok z ważnych przyczyn zdrowotnych przewiduje projekt nowelizacji prawa o adwokaturze (Dz.U. z 2018 r. poz. 1184, 1467) oraz ustawy o radcach prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1870 z późn.zm.), który 24 października trafił do Sejmu.
Zgodnie z obecnymi przepisami aplikanta skreśla się z listy po roku od zakończenia aplikacji. Ponieważ egzaminy są organizowane raz w roku, w terminie wyznaczonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości, nieprzystąpienie do nich w najbliższym czasie po zakończeniu aplikacji pociąga za sobą poważne skutki.
Projekt przewiduje, że aplikację można przedłużyć:
  • gdy pojawiły się powikłania w ciąży, trwające co najmniej 30 dni w ciągu ostatniego pół roku aplikacji lub między jej zakończeniem a egzaminem;
  • w przypadku choroby powodującej niezdolność do pracy przez co najmniej 90 dni lub konieczność hospitalizacji przez co najmniej 21 dni;
  • w przypadku porodu, jeśli nastąpił w ostatnim roku aplikacji, między jej zakończeniem a terminem egzaminu, lub został wyznaczony w okresie do 3 miesięcy po egzaminie.
Decyzję o przedłużeniu statusu aplikanta mają podejmować właściwa Okręgowa Rada Adwokacka lub Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych.
Elżbieta Nowak, przewodnicząca Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, podkreśla, że przypadki opóźnienia egzaminu ze względu na ciążę lub poród nie są częste i że do komisji nie wpływały wnioski o rozwiązanie tego problemu.
– Egzamin jest zawsze w marcu, więc nawet jeśli ktoś podejdzie do niego w roku następnym, straci status aplikanta najwyżej na kilka miesięcy. Kancelaria nikogo z tego powodu nie powinna zwolnić – dodaje.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do Sejmu