naliczanie odsetek podatkowych

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu naliczanie odsetek podatkowych. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące naliczanie odsetek podatkowych.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Zaległości <strong>podatkowe</strong> niekiedy bez <strong>odsetek</strong> za zwłokę

  Zaległości podatkowe niekiedy bez odsetek za zwłokę

  ... na PIT), fiskus nalicza odsetki za zwłokę. Odsetki grożą także w ... których powstaniu zaległości podatkowej nie towarzyszy naliczanie odsetek za zwłokę. ... ujawnione przez organ podatkowy. Naliczanie odsetek wstrzymuje postępowanie lub odwołanie „Zamrożonym” okresem naliczania odsetek za zwłokę w ... postępowania z urzędu – naliczanie odsetek będzie wstrzymane od ... z naliczaniem odsetek za zwłokę ...

  czytaj więcej

 • "Stosowaniem obniżonych <strong>odsetek</strong> <strong>podatkowych</strong> powinien zająć się sąd"

  "Stosowaniem obniżonych odsetek podatkowych powinien zająć się sąd"

  ... znowelizowane przepisy Ordynacji podatkowej, zgodnie z którymi ... , 75-proc. stawkę odsetek od zaległości podatkowych. Czy każdy podatnik ... dobrowolnej zapłaty zaległych odsetek. Pytanie, czy obniżone odsetki od zaległości mają ... zwłokę powinny być naliczane według obniżonej stawki odsetek za zwłokę, zaś ... na zastosowanie obniżonych odsetek do starych zaległości podatkowych. Każdy podatnik może ...

  czytaj więcej

 • Od 9 listopada nowe zasady obliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

  ... zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o ... .in. zmianę zasad naliczania odsetek od zaległości podatkowych, możliwość przetwarzania przez ... zawartych w deklaracjach podatkowych, pod warunkiem zachowania ... w spłacie zobowiązań podatkowych, w tym stanowiących ... temat – str. C5). Naliczanie odsetek za zwłokę Obecnie ... stawkami kredytów a odsetkami od zaległości podatkowych, a zatem podwyższenie ...

  czytaj więcej

 • Zasady naliczania odsetek za zwłokę naruszały konstytucję

  ... jakim nie wyłączał naliczania odsetek za zwłokę w ... odstąpił od zasady naliczania odsetek w sytuacji, gdy ... podatkowe) wysokość zobowiązania podatkowego. ... nowelizacji zrezygnowano z naliczania odsetek za zwłokę w ... podatników w zakresie naliczania odsetek naruszało konstytucyjną zasadę ... na poczet zaległości podatkowych, W brzmieniu obecnym Odsetek za zwłokę nie nalicza się za okres ...

  czytaj więcej

 • Zakaz <strong>naliczania</strong> <strong>odsetek</strong> - bałagan w nowelizacjach nie pozbawi uprawnień

  Zakaz naliczania odsetek - bałagan w nowelizacjach nie pozbawi uprawnień

  ... obowiązują przepisy wyłączające naliczanie odsetek za cały okres ... w dziale prawno-podatkowym PricewaterhouseCoopers, wynika to ... ograniczenie instytucji nienaliczania odsetek wyłącznie do postępowań ... Malinowski, partner, doradca podatkowy w KPMG. ... przepisy nakazujące wstrzymanie naliczania odsetek, jeżeli minął już ... nowowprowadzonych regulacji wyłączających naliczanie odsetek – mówi Andrzej Ossowski. ... uznawane są zasady naliczania odsetek za zwłokę. Jeżeli ...

  czytaj więcej

 • Jakie konsekwencje <strong>podatkowe</strong> ma sądowa kapitalizacja <strong>odsetek</strong>

  Jakie konsekwencje podatkowe ma sądowa kapitalizacja odsetek

  Kapitalizacja odsetek polega na doliczeniu naliczonych i niezapłaconych odsetek do kwoty głównej ... . W wyniku kapitalizacji odsetkinaliczane od nowej, wyższej ... ), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek ... tego przepisu organy podatkowe utrzymują, że kwota skapitalizowanych odsetek stanowi ... ze stanowiskiem organów podatkowych sądową kapitalizację odsetek należy jednak odróżnić ...

  czytaj więcej

 • Fiskus nie może dobrowolnie naliczać odsetek od zaległości

  ... . Sprawa dotyczyła zasad naliczania odsetek za zwłokę w spłacie zobowiązań podatkowych, gdy postępowanie prowadził ... na poczet należności podatkowych. W skardze konstytucyjnej, ... procedury z Ordynacji podatkowej. Wyłączenie to określał ... tego przepisu było naliczanie odsetek za zwłokę zarówno ... kontrolnego. – Spółka zapłaciła odsetki tylko dlatego, że ... kontrolowanych przez organy podatkowe, w stosunku ...

  czytaj więcej

 • Nie ma odsetek przy przedłużaniu kontroli podatkowej

  ... skarbowej oraz Ordynacji podatkowej przyznają kontrolowanym podatnikom ... , w zakresie nienaliczania odsetek za zwłokę – poinformowało ... prawa w zakresie naliczania odsetek za zwłokę, niezależnie ... jest przez organy podatkowe, czy też organy ... Ordynacji podatkowej do postępowań ... skarbowej regulację zakazującą naliczania odsetek za zwłokę w ... . Odmienne zasady dotyczące naliczania odsetek od zaległości podatkowych, w zależności od ...

  czytaj więcej

 • Kontrola skarbowa: Opóźnienie w wydaniu decyzji wstrzyma naliczanie odsetek

  ... roku nie będą naliczane odsetki od zaległości podatkowych. Odsetki nie będą naliczane w okresie od ... dnia doręczenia decyzji podatkowej. W sytuacji gdy ... okres wstrzymania biegu odsetek. Jeśli zaniecha dokonania ... okres wstrzymania biegu odsetek, podatnik będzie miał ... czynności przez organ podatkowy. Przepisu o nienaliczaniu odsetek nie będzie się ... przepisy Ordynacji podatkowej. Zmiany wejdą ...

  czytaj więcej

 • Z chwilą nadpłaty VAT nie <strong>nalicza</strong> się <strong>odsetek</strong> karnych

  Z chwilą nadpłaty VAT nie nalicza się odsetek karnych

  ... pieniężną, będzie jeszcze naliczał odsetki od zaległości podatkowej, czekając, aż podatnik ... par. 2 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz ... na poczet zaległości podatkowych następuje po pierwsze ... na poczet zaległości podatkowej następuje na podstawie ... pkt 1 Ordynacji podatkowej. Ma to zatem ... więc być dalej naliczane odsetki. Zgodnie z art. ... 1 Ordynacji podatkowej nadpłata powstaje ...

  czytaj więcej

 • "Obniżone <strong>odsetki</strong> <strong>nalicza</strong> się od 1 stycznia 2009 roku"

  "Obniżone odsetki nalicza się od 1 stycznia 2009 roku"

  ... - Tak. Obniżona stawka odsetek ma zastosowanie do naliczania odsetek za zwłokę za ... w takim przypadku naliczać odsetki? - Odsetki za zwłokę będą naliczane na analogicznych zasadach ... r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz ... zwłokę od zaległości podatkowych, odsetkinaliczane według wzoru określonego ... . Te same zasady naliczania odsetek przewiduje par. ...

  czytaj więcej

 • Różnice kursowe <strong>nalicza</strong> się także przy kapitalizacji <strong>odsetek</strong> od długu

  Różnice kursowe nalicza się także przy kapitalizacji odsetek od długu

  Organy podatkowe – jak wynika z ... . Według nich kapitalizacja odsetek, chociaż skutkuje zwiększeniem ... przypadającej na skapitalizowane odsetki nie dochodzi do powstania podatkowych różnic kursowych. ... zwiększona o skapitalizowane odsetki. W kolejnych miesiącach naliczane były odsetki od zwiększonej podstawy ... . Jednak zdaniem organu podatkowego spółka mogła ustalić ... związana z kapitalizacją odsetek. Wcześniej podobnie ...

  czytaj więcej

 • Jak prawidłowo <strong>naliczać</strong> <strong>odsetki</strong> za zwłokę

  Jak prawidłowo naliczać odsetki za zwłokę

  MIROSŁAW MICHNA doradca podatkowy, partner, Doradztwo Podatkowe KPMG Zaległym podatkiem ... podatnika. Powstanie zaległości podatkowej rodzi obowiązek zapłaty odsetek. Odsetki od zaległości podatkowych - od 26 lutego ... będzie wynikać zaległość podatkowa - odsetki naliczane będą od tej ... ograniczenia w okresie naliczania odsetek za zwłokę, jeśli ... szczególności nie są naliczane odsetki za zwłokę za ...

  czytaj więcej

 • Przy zwrocie akcyzy nie nalicza się odsetek

  ... się jeszcze naliczenia i zapłaty odsetek za zwłokę od nadpłaty powstałej ... zwrotu podatku akcyzowego. Według spółki odsetki powinny być liczone od dnia ... przez urząd. Organ odmówił zapłaty odsetek i sprawa trafiła do sądu. ... można stosować art. 78 Ordynacji podatkowej regulującego oprocentowanie nadpłat. Podstawy ... instytucją zwrotu. Ordynacja podatkowa wyraźnie rozgranicza instytucję ...

  czytaj więcej

 • <strong>Odsetki</strong> <strong>podatkowe</strong> trzeba obliczyć samodzielnie

  Odsetki podatkowe trzeba obliczyć samodzielnie

  ... długi wraz z odsetkami. Nie jest pewna, ... wpływ na wysokość odsetek, które muszą ... bez wezwania organu podatkowego obliczyć i wpłacić odsetki. Zgodnie z art. ... dzielimy przez 365). – Odsetki za zwłokę naliczane są od dnia ... stycznia 2013 r. odsetki od zaległości podatkowych wynikających z sierpniowej ... skorzystać z kalkulatorów odsetek podatkowych dostępnych w internecie, ...

  czytaj więcej

 • Przy długich terminach zapłaty <strong>odsetki</strong> <strong>naliczane</strong> już po miesiącu

  Przy długich terminach zapłaty odsetki naliczane już po miesiącu

  ... na 60 dni – odsetki po 30 dniach ... zażądania od dłużnika odsetek ustawowych (13% w ... za kredyt kupiecki. Odsetki ustawowe można naliczać od 31. dnia ... , ma możliwość naliczenia odsetek ustawowych przez kolejne ... przysługują z kolei odsetki za zwłokę jak dla zobowiązań podatkowych (obecnie 11 ... 26% przedsiębiorców nie nalicza odsetek za opóźnienie z ...

  czytaj więcej

 • Skapitalizowane <strong>odsetki</strong> będą kosztem <strong>podatkowym</strong>

  Skapitalizowane odsetki będą kosztem podatkowym

  ... zaliczyć do kosztów odsetki od otrzymanej pożyczki ... niezapłacone albo umorzone odsetki. Wyjątkiem od tej ... do kosztów skapitalizowanych odsetek od pożyczek. Dzień kapitalizacji odsetek należy traktować ... kwoty, od której naliczane są dalsze odsetki. Zatem skapitalizowane odsetki od pożyczki zaciągniętej ... zaliczeniem kwoty skapitalizowanych odsetek w koszty podatkowe w momencie ich ...

  czytaj więcej

 • Czy trzeba <strong>naliczać</strong> <strong>odsetki</strong> od nieterminowego zwrotu VAT nierezydentom

  Czy trzeba naliczać odsetki od nieterminowego zwrotu VAT nierezydentom

  ... uprawnionych do otrzymania odsetek od nieterminowego zwrotu ... podatku, prawo do odsetek przysługuje na mocy ... /10). Regulacja dotycząca naliczania odsetek od nieterminowych zwrotów ... kwoty zwrotu podatku naliczaneodsetki analogicznie jak dla ... VAT na. Organy podatkowe mogą twierdzić, że odsetki należą się wyłącznie, ... prawa podatnika do odsetek, jeżeli sama decyzja ... odmowy wypłaty odsetek podatnicy mogą ...

  czytaj więcej

 • WSA: organ podatkowy ustali na nowo odsetki, gdy sąd uchyli decyzję

  ... par. 1 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz ... . zm.) od zaległości podatkowych (za zaległość podatkową uważa się także ... zaliczkę na podatek) naliczaneodsetki za zwłokę. Z ... art. 53a Ordynacji podatkowej, jeżeli w postępowaniu ... okresu rozliczeniowego organ podatkowy stwierdzi, że podatnik ... określa wysokość odsetek za zwłokę ... art. 53a Ordynacji podatkowej organ podatkowy został uprawniony do ...

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć <strong>odsetki</strong> należne od zaległości <strong>podatkowej</strong>

  Jak rozliczyć odsetki należne od zaległości podatkowej

  ... kwotę główną zaległości podatkowej, organ podatkowy tak czy inaczej ... zaległości pozostanie nierozliczona. Odsetek nie nalicza się, jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności ... zł, a zatem odsetki od zaległości podatkowej nie są naliczane do kwoty 6 ... niej nie będziemy naliczali odsetek). Jeżeli w terminie ... lub umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami. W tym ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

Kronika Prawa – Kalendarium

Wrzesień 2014
PnWtŚrCzPtSbNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29300102030405
06070809101112

zobacz więcej

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej