Mężatki z wyższym wykształceniem, mieszkające na małopolskiej, podkarpackiej lub podlaskiej wsi – one mają największe szanse na długie życie – wynika z badań polskich antropologów.
Jednym z ważniejszych czynników, które decydują o długości życia, jest płeć. Polka, która urodziła się w 2009 r., przeżyje średnio 80 lat, a Polak – o ponad 8 lat mniej.
Kobiety są genetycznie uprzywilejowane – różnica wynikająca m.in. z genów daje cztery lata przewagi. Reszta wynika z czynników społecznych, środowiskowych, np. ze stylu życia. Kolejny czynnik to miejsce zamieszkania. Umieralność kobiet miejskich jest nieco wyższa niż kobiet mieszkających na wsi. Inaczej jest wśród mężczyzn: ci mieszkający na wsi żyją o rok krócej.
Na długość życia wpływa też wykształcenie. Im niższe, tym wyższe prawdopodobieństwo przedwczesnego zgonu. Osoby z lepszym wykształceniem częściej uprawiają sporty, są bardziej świadome, chodzą na badania profilaktyczne, mniej palą i piją. Większe ryzyko przedwczesnego zgonu dotyka też osób żyjących samotnie, które nie mają partnera życiowego.
Na to, ile pozostaniemy na ziemii ma wpływ, w której części Polski mieszkamy. W przypadku mężczyzn najdłużej żyją ci z województw podkarpackiego i małopolskiego. W przypadku kobiet: podlaskiego, podkarpackiego i małopolskiego. Tam żyje się średnio o rok dłużej.