Gelotologia, czyli terapia śmiechem, jedna z alternatywnych metod leczenia stosowanych we współczesnej medycynie, może pomóc w leczeniu raka? Naukowcy nie są do końca zgodni, co do jej skuteczności.

Śmiechoterapia jest stosowana w leczeniu schorzeń powstałych w wyniku długotrwałego napięcia i stresu. Stosuję się ją również, jako metodę wspierającą tradycyjne działania w leczeniu skomplikowanych schorzeń łącznie z rakiem.

"Terapia śmiechem ma potwierdzone rezultaty. Jej skuteczność w leczeniu różnorodnych schorzeń jest większa niż placebo. Człowiek poprzez śmiech pobudza wydzielanie się beta-endorfin, które korzystnie wpływają na proces leczenia" - mówi PAP Life Paweł Mazurkiewicz (UW).

Jednak American Cancer Society studzi nieco zapał optymistów. Gelotologia redukuje stres i wzmaga chęć do życia, wciąż nie ma jednak naukowych dowodów potwierdzających bezpośredni wpływ śmiechoterapii na leczenie raka.

Uśmiech jest odpowiedzią organizmu na specyficzny stan ducha. Często kojarzy nam się wyłącznie z radością, ale śmiech może być też przejawem skrajnego strachu lub nawet obłędu. U zwierząt grymas uśmiechu (pokazanie zębów) służy często odstraszeniu niebezpieczeństwa lub okazaniu zdenerwowania.