Komisja Europejska proponuje państwom członkowskim dobrowolny system jakości w branży turystycznej. W komunikacie prasowym z 20 lutego unijny komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości - Antonio Tajani – ocenił, że wysoka jakość usług turystycznych wzmocni konkurencyjność małych i średnich firm, które w 90 proc. stanowią sektor turystyki w UE.

Według założeń nowy pomysł ma uzupełniać inne inicjatywy europejskie, takie jak ułatwienia wizowe dla turystów spoza UE, co łącznie powinno budować silną markę Europy, jako atrakcyjnego kierunku wypoczynkowego.

Zasady jakości mają, według propozycji KE, skupiać się na 4 elementach:
- szkoleniu w każdej firmie personelu pod okiem wewnętrznego koordynatora ds. jakości,
- tworzeniu w firmach turystycznych polityki projakościowej, zorientowanej na satysfakcję klienta,
- utrzymywaniu wysokiego standardu czystości,
- dostarczaniu turystom rzetelnych i aktualnych informacji, w przynajmniej jednym, szeroko znanym języku, o lokalnych zwyczajach, tradycjach, usługach i produktach.Propozycja Komisji Europejskiej została poprzedzona badaniem możliwych skutków wprowadzenia nowych przepisów projakościowych w sektorze turystyki. Według raportu końcowego z tych badań (wrzesień 2012) w krajach członkowskich Unii istnieje już wiele – publicznych i prywatnych - systemów jakości w turystyce. Firmy, które wdrożyły systemy jakości, deklarują – według badania – zadowolenie z tego faktu. 30 zbadanych systemów jakości turystycznej, działających w państwach UE, różniło się miedzy sobą zasadami, kryteriami i sposobami zarządzania. Ankietowane osoby związane z branżą turystyczną w większości zgadzały się, że obecne rozdrobnienie i fragmentaryczność systemów jakości w turystyce powoduje dezorientację klientów i firm z tego sektora usług. Parasolowy, rozpoznawalny w Unii i spójny system jakości w turystyce mógłby – według badanych – pozytywnie wpłynąć na branżę. Zdaniem ankietowanych system powinien być jednak oddolny, dobrowolny, bezpłatny i prosty, czyli nieuciążliwy dla małych i średnich firm.

Projekt nowej polityki jakości w turystyce ma być poddany dalszym pracom podczas obecnej unijnej prezydencji, którą sprawuje Grecja i podczas kolejnej prezydencji włoskiej (drugie półrocze 2014 r.).